Tin nổi bật Tin nổi bật

Tin mới nhất Tin mới nhất

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Khen thưởng xử phạt Khen thưởng xử phạt


khu công nghiệp khu công nghiệp

Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Vb 2263/SKHĐT-PTDN ngày 30/10/2017 (13.12.2017)
Giới thiệu chuyên mục " Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp" trên Website ngân hàng...

Đấu thầu - mua sắm công Đấu thầu - mua sắm công

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/NQ-CP (30/01/2018)
  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kếhoạch phát triển kinh tế - xã...
 • 3807/QĐ-UBND (30/01/2018)
  Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban...
 • 05/2017/TT-BKHĐT (30/01/2018)
  ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống...
 • 07/2017/TT-BKHĐT (30/01/2018)
  quy định và hướng dẫn một số nội dung tại quy chế quản lý, điều hành...
 • 06/2017/TT-BKHĐT (30/01/2018)
  quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 74888

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ