Báo cáo tình hình thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp năm 2015

Ngày đăng: (4/11/2016 9:37:39 AM)

Thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 78/2015/N§-CP ngµy 14/09/2015 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký doanh nghiÖp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp; và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức ĐKKD cho các doanh nghiệp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

1- Kết quả ĐKKD cho các doanh nghiệp tháng 12 năm 2015: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp ĐKKD cho 183 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 1.519,598 tỷ đồng, trong đó:  

- 17 doanh nghiệp tư nhân, vốn đăng ký là: 14,369 tỷ đồng.

- 41 công ty TNHH có hai thành viên trở lên, vốn điều lệ đăng ký là: 647,750 tỷ đồng.

- 107 công ty TNHH 01 thành viên, vốn điều lệ đăng ký là: 377,379 tỷ đồng.

- 18 công ty cổ phần, vốn điều lệ đăng ký là: 480,100 tỷ đồng.

Đăng ký bổ sung, thay đổi cho 106 lượt doanh nghiệp. trong đó: đăng ký bổ sung tăng vốn cho 09 doanh nghiệp; số vốn tăng thêm 572,141 tỷ đồng.

Đăng ký hoạt động cho 29 chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký giải thể: 22 doanh nghiệp.

Đăng ký tạm ngưng hoạt động cho 101 doanh nghiệp.

2 - Kết quả đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp năm 2015: Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp đăng ký doanh nghiệp cho 1.187 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 8.011,635 tỷ đồng, trong đó:  

- 110 doanh nghiệp tư nhân, vốn đăng ký là: 98,409 tỷ đồng.

- 287 công ty TNHH có hai thành viên trở lên, vốn điều lệ đăng ký là: 2.303,817 tỷ đồng.

-  681 công ty TNHH 01 thành viên, vốn điều lệ đăng ký là: 1.908,491 tỷ đồng.

- 109 công ty cổ phần, vốn điều lệ đăng ký là: 3.628,918 tỷ đồng.

Đăng ký bổ sung, thay đổi cho 839 lượt doanh nghiệp. trong đó: đăng ký bổ sung tăng vốn cho 117 doanh nghiệp; số vốn tăng thêm 1.938,048 tỷ đồng.  

Đăng ký hoạt động cho 194 chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký giải thể cho: 119 Doanh nghiệp, vốn đăng ký: 1.750,108 tỷ đồng.

Đăng ký ngưng hoạt động cho: 301 Doanh nghiệp

* So với cùng kỳ năm 2014:

Số doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp tăng 10,6 (1.187/1.073 doanh nghiệp), vốn đăng ký tăng 29,1% (8.011,635/6.204,127 tỷ đồng). Trong đó:

- Số DNTN đăng ký mới bằng 83,3% (110/132 doanh nghiệp), vốn đăng ký bằng 77,1% (98,409/127,579 tỷ đồng).

- Số công ty TNHH 01 thành viên đăng ký mới tăng 21,2% (681/562 doanh nghiệp), vốn điều lệ đăng ký bằng 64,5% (1,980,491/3.070,098 tỷ đồng).

- Số công ty TNHH 02 thành viên đăng ký mới tăng 1,7% (287/282 doanh nghiệp), vốn điều lệ đăng ký tăng 64,2% (2.303,817/1.403,516 tỷ đồng).

- Số công ty cổ phần đăng ký mới tăng  12,4% (109/97 doanh nghiệp), vốn điều lệ đăng ký tăng 126,4% (3.628,918/1.602,934 tỷ đồng).

  Đăng ký hoạt động cho 194 chi nhánh, văn phòng đại diện, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014 (194/182 đơn vị).

Đăng ký bổ sung, thay đổi cho 839 lượt doanh nghiệp, bằng 71,6% (839/1.172 đơn vị) so với cùng kỳ năm 2014.

Đăng ký tăng vốn cho 117 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký tăng 1.938,048  tỷ đồng. Nếu so với cùng kỳ năm 2014 thì số lượt doanh nghiệp bổ sung tăng vốn bằng 70,1% (117/167); số vốn tăng thêm bằng 62,3% (1.938,048/3.109,804 tỷ đồng).

Đăng ký giải thể cho 119 doanh nghiệp (cùng kỳ năm 2014: 96 doanh nghiệp).

Đăng ký tạm ngưng hoạt động cho 301 doanh nghiệp (cùng kỳ năm 2014 194 doanh nghiệp).

Trong số các doanh nghiệp giải thể (119 doanh nghiệp)

Không còn cơ hội kinh doanh: 80% (95 doanh nghiệp)

Kinh doanh không hiệu quả: 5% (6 doanh nghiệp)

Lý do khác: Tiền thuê mặt bằng cao, khó khăn về tín dụng: 15% (17 doanh nghiệp)

Trong số các doanh nghiệp ngưng hoạt động (301 doanh nghiệp)

Do kinh doanh không hiệu quả: 85% (256 doanh nghiệp)

Lý do khác: Không có khách hàng, khó khăn về tín dụng, chờ xin giấy phép khai thác mỏ, tiến hành các thủ tục đầu tư dự án…. : 15% (45 doanh nghiệp).

Phòng Đăng ký kinh doanh 


tìm kiếm
  • Nhập từ cần tìm kiếm

Vị trí địa lý: Đông Nam Bộ - Việt Nam
Diện tích: 1989.6 km2
Dân số: 926300 người

Người dân (Tổ chức, cá nhân) phản ánh qua các kênh sau:

088.8800.247

088.8801.247

duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn

Thông tin mới nhất
  • Nhập địa chỉ mail để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

thống kê truy cập
  • Hôm nay : 1181 lượt.
  • Trong tháng : 34740 lượt.
  • Trong năm : 75304 lượt.
  • Tổng truy cập : 675304 lượt.
Ford Ranger Ford Explorer Ford Everest ford vũng tàu ford vũng tàu ford vũng tàu ford vũng tàu ford vũng tàu ford vũng tàu sửa nhà vũng tàu sửa nhà vũng tàu mái hiên vũng tàu cửa cuốn vũng tàu sửa chữa xe hơi vũng tàu sửa chữa ôtô vũng tàu xe ford 16 chỗ bảo hiểm xe hơi vũng tàu ford ecosport giá xe ôtô ford đồ chơi xe hơi vũng tàu xe ford 16 chỗ nắp thùng xe bán tải lọc nước vũng tàu máy lọc nước vũng tàu lọc nước á châu honda oto vũng tàu honda vũng tàu điện lạnh vũng tàu quảng cáo facebook vũng tàu quảng cáo google vũng tàu Bán đất Lưu Chí Hiếu, Vũng Tàu Bán đất đường 51B, Vũng Tàu