Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: (5/6/2016 2:07:56 PM)
                                   DANH SÁCH CÔNG CHỨC SỞ KH&ĐT
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC

 
1 NGUYỄN PHƯỚC LỄ GIÁM ĐỐC 0643.859098
2 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG PHÓ GIÁM ĐỐC 0643.526873
3 LÊ HOÀNG HẢI PHÓ GIÁM ĐỐC 0643.526492
4 NGUYỄN VĂN ĐẶNG PHÓ GIÁM ĐỐC 0643.859278

VĂN PHÒNG SỞ

 
1 NGUYỄN QUANG MINH CHÁNH VĂN PHÒNG 0643.526875
2 ĐỖ THỊ HOA PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 0643526491
3 NGUYỄN T. BẠCH TUYẾT CÁN SỰ 0643.852401
4 TRẦN THỊ BÍCH CÁN SỰ 0643.852402
5 HÀ VĂN HIẾU CÁN SỰ 0643.852403
6 TRẦN THỊ THẢO CHUYÊN VIÊN  0643.852404
7 DƯƠNG MINH TÙNG CHUYÊN VIÊN  0643.852405
8 MAI THỊ NGỌC PHƯƠNG CHUYÊN VIÊN  0643.852406
 
THANH TRA SỞ


 
1 NGUYỄN CÔNG ĐA CHÁNH THANH TRA 0643.526871
2 TRẦN THỊ THANH HÀ PHÓ CHÁNH THANH TRA 0643.526871
3 TRẦN QUỐC TRUNG THANH TRA VIÊN 0643.526871
4 NGUYỄN  XUÂN QUỲNH THANH TRA VIÊN 0643.526871

PHÒNG TỔNG HỢP

 
1 ĐINH VĂN ĐỨC TRƯỞNG PHÒNG  0643.852320
2 TRẦN CẢNH THU  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 0643.852320
3 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.852320
4 NGUYỄN HẬU PHƯƠNG CHUYÊN VIÊN  0643.852320
5 VŨ THỊ THÙY MAI CHUYÊN VIÊN  0643.852320
6 NGUYỄN SƠN BÍCH CHUYÊN VIÊN  0643.852320
7 VÕ ANH DUY CHUYÊN VIÊN  0643.852320

PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI

 
1 MAI THỊ KHOẮN TRƯỞNG PHÒNG  0643.858286
2 LÊ SỸ PHÚ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.858286
3 TRÂN T. HƯƠNG GIANG CHUYÊN VIÊN  0643.858286
4 LÊ XUÂN HOÀNG CHUYÊN VIÊN  0643.858286
5 NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN VIÊN  0643.858286
6 VŨ THỊ PHƯỢNG CHUYÊN VIÊN  0643.858286

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

 
1 VŨ VŨ VĂN TRƯỞNG PHÒNG  0643.526931
2 NGUYỄN THỊ NGỌC THU CHUYÊN VIÊN  0643.526931
3 NGUYỄN THI ÁI THI CHUYÊN VIÊN  0643.526931
4 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH CHUYÊN VIÊN  0643.526931

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

 
1 NGUYỄN VĂN VIỆT TRƯỞNG PHÒNG  0643.852502
2 TRẦN THUỴ CẨM LỆ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.852502
3 NGUYỄN THỊ HÀ CHUYÊN VIÊN  0643.852502
4 PHẠM QUÝ BẢO CHUYÊN VIÊN  0643.852502
5 HUỲNH HOÀI BẢO CHUYÊN VIÊN  0643.852502

PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

 
1 HUỲNH XUÂN VINH TRƯỞNG PHÒNG  0643.526275
2 NGUYỄN TẤN CƯỜNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 0643.526275
3 NGUYỄN THỊ MINH VÂN PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.526275
4 TRẦN NHÃ UYÊN CHUYÊN VIÊN  0643.526275
5 NGUYỄN T THANH KHUYÊN CHUYÊN VIÊN  0643.526275
6 NGUYỄN HẢI ĐĂNG CHUYÊN VIÊN  0643.526275
7 NGUYỄN HƯƠNG KIM THẢO CHUYÊN VIÊN  0643.526275
8 NGUYỄN XUÂN DANH CHUYÊN VIÊN  0643.526275
 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 
1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG TRƯỞNG PHÒNG 0643.851381
2 ĐỖ THỊ XUÂN THỦY PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.851381
3 PHẠM NGỌC NINH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.851381
4 LÊ HỒNG VIỆT CHUYÊN VIÊN  0643.851381
5 ĐỖ TƯỜNG HƯNG CHUYÊN VIÊN  0643.851381
6 PHẠM DUY MINH CHUYÊN VIÊN  0643.851381
7NGUYỄN T. MINH NGUYỆT CHUYÊN VIÊN0643.851381


 

PHÒNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 
1 NGUYỄN CÔNG ĐA TRƯỞNG PHÒNG 0643.525211
2 TRẦN THỊ HƯNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  0643.525211

tìm kiếm
  • Nhập từ cần tìm kiếm

Vị trí địa lý: Đông Nam Bộ - Việt Nam
Diện tích: 1989.6 km2
Dân số: 926300 người
Thông tin mới nhất
  • Nhập địa chỉ mail để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

thống kê truy cập
  • Hôm nay : 1181 lượt.
  • Trong tháng : 34740 lượt.
  • Trong năm : 75304 lượt.
  • Tổng truy cập : 675304 lượt.