Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2017
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2017
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
Quyết định 1292/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2017
Quyết định về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước ( bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 -2020 (đợt 3)
Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2017
Quyết định về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước ( bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 -2020 (đợt 2)
Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 14/7/2016: Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Quyết định 2907/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016
V/v Bãi bỏ Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình thủ tục đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ logistics theo cơ chế "một cửa" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định 2406/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định 761/QĐ-UBND ngày 04/4/2016
Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
CÁC TIN KHÁC
tìm kiếm
  • Nhập từ cần tìm kiếm

Vị trí địa lý: Đông Nam Bộ - Việt Nam
Diện tích: 1989.6 km2
Dân số: 926300 người

Người dân (Tổ chức, cá nhân) phản ánh qua các kênh sau:

088.8800.247

088.8801.247

duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn

Thông tin mới nhất
  • Nhập địa chỉ mail để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

thống kê truy cập
  • Hôm nay : 1181 lượt.
  • Trong tháng : 34740 lượt.
  • Trong năm : 75304 lượt.
  • Tổng truy cập : 675304 lượt.