Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch Tuyền truyền cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung và hình thực tuyên truyền:

 1. Nội dung tuyên truyền:

 -  Tăng cường nội dung tuyên tuyền phổ biến về 6 nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công, hiện tại hóa hành chính...

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ điện tử; áp dụng hiệu quả Hế thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; phần mềm xử lý văn bản Idesk.

2.Hình thức tuyên truyền:

 - Đăng tải những bài viết về chính sách thu hút đầu tư, thực hiện công tác cải cách hành chính, số điện thoại đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của Sở.

 - Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị

- Tuyên truyền thông qua hình thức thi tìm hiểu cải cách hành chính, lớp tập huấn bỗi dưỡng cải cách hành chính.

-  Tuyên truyền thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.

- Cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được sửa đôi, công khai bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin của Sở.

Kèm Kế hoạch 08/KH-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2060374
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 2831
Hôm qua: 2704
Tuần này: 10878
Tuần trước: 18510
Tháng này: 57478
Tháng trước: 73926

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư