Cải cách hành chính Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Thường xuyên rà soát và cập nhật tiến độ phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nhằm xử lý công việc đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính theo Kế hoạch số 09/KH-SKHĐT ngày 03/03/2021, Xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra;

2. Cải cách thể chế

- Xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý ngành Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định trong năm 2021.

-Xây dựng văn bản QPPL được giao, quy định đảm bảo đúng tiến độ về thời gian tại tiêu chí thành phần.

-Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL .

 

3. Hiện đại hóa hành chính

Thường xuyên chuyển văn bản khi Lãnh đạo đã ký để Văn thư phát hành văn bản điện tử theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tăng cường triển khai tin học hóa trong cải cách thủ tục hành hành, tiếp tục duy trì, hoàn thiện thực hiện văn phòng điện tử (I-desk); hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          - Thời gian giải quyết hồ sơ đúng hạn so với quy định

5. Đối với các tiêu chí điều tra xã hội học

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cán bộ, công chức, đối với việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở, nâng cao kết quả đánh giá tác động (qua điều tra xã hội học) của Sở.

Kèm kế hoạch 18/KH-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2174622
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 3819
Hôm qua: 7208
Tuần này: 17572
Tuần trước: 27220
Tháng này: 3819
Tháng trước: 113363

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư