Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Đánh khách quan chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh CCHC và phấn đấu xây dựng một nền công vụ  chuyên nghiệp  thì công tác tuyên truyền phải được coi trọng nhằm thông tin tuyên truyền cải cách hành chính thông qua việc đánh khách quan chất lượn dịch vụ hành chính công của Sở (đính kèm theo Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT ngày 31/01/2019) 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108391
Số người đang truy cập: 19
Hôm nay: 2436
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8680
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10571
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ