Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Danh sách số điện thoại các phòng
Sở Kế hoạch và Đầu tư.
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Lê Hoàng Hải Giám đốc 0254.3859.098
2 Nguyễn Văn Đặng Phó Giám đốc 0254.3526.492
II VĂN PHÒNG SỞ
1 Nguyễn Quang Minh Chánh Văn phòng 0254.3526.875
2 Đỗ Thị Hoa Phó chánh văn phòng 0254.3852.401
3 Mai Thị Ngọc Phương Kế toán trưởng 0254.3852.401
4 Hà Văn Hiếu Cán sự 0254.3852.401
5 Dương Minh Tùng Chuyên Viên 0254.3852.401
6 Trần Thị Bích Cán sự 0254.3852.401
7 Trần Thị Thảo Chuyên Viên 0254.3852.401
8 Nguyễn Thị Bông Nhân viên 0254.3852.401
9 Hoàng Thị Quy Nhân viên 0254.3852.401
III THANH TRA SỞ
1 Nguyễn Công Đa Chánh Thanh tra 0254.3526.871
2 Trần Thị Thanh Hà Phó chánh thanh tra 0254.3526.871
3 Trần Quốc Trung Chuyên Viên 0254.3526.871
4 Nguyễn Xuân Quỳnh Chuyên Viên 0254.3526.871
  PHÒNG TỔNG HỢP
1 Đinh Văn Đức Trưởng phòng 0254.3852.320
2 Trần Cảnh Thu Phó Trưởng phòng 0254.3852.320
3 Nguyễn Thị Trúc Linh Phó Trưởng phòng 0254.3852.320
4 Nguyễn Sơn Bích Chuyên Viên 0254.3852.320
5 Vũ Thị Thùy Mai Chuyên Viên 0254.3852.320
6 Võ Anh Duy Chuyên Viên 0254.3852.320
IV PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI
1 Mai Thị Khoắn Trưởng phòng 0254.3858.286
2 Lê Sỹ Phú Phó Trưởng phòng 0254.3858.286
3 Trần Thị Hương Giang Chuyên Viên 0254.3858.286
4 Vũ Thị Phượng Chuyên Viên 0254.3858.286
5 Lê Xuân Hoàng Chuyên Viên 0254.3858.286
6 Nguyễn Thị Hồng Chuyên Viên 0254.3858.286
V PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
1 Nguyễn Văn Việt Trưởng phòng 0254.3852.502
2 Trần Thụy Cẩm Lệ Phó Trưởng phòng 0254.3852.502
3 Huỳnh Hoài Bảo Chuyên Viên 0254.3852.502
4 Phạm Quý Bảo Chuyên Viên 0254.3852.502
5 Trần Thị Hà Chuyên Viên 0254.3852.502
VI PHÒNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ
1 Vũ Vũ Văn Trưởng phòng 0254.3526.931
2 Nguyễn Thị Ngọc Thu Chuyên Viên 0254.3526.931
3 Nguyễn Thị Ái Thi Chuyên Viên 0254.3526.931
VII PHÒNG ĐẦU TƯ KINH TẾ
1 Nguyễn Tấn Cường Trưởng phòng 0254.3526.275
2 Nguyễn Thị Minh Vân Phó Trưởng phòng 0254.3526.275
3 Phạm Xuân Danh Chuyên Viên 0254.3526.275
4 Nguyễn Thị Thanh Khuyên Chuyên Viên 0254.3526.275
5 Trần Nhã Uyên Chuyên Viên 0254.3526.275
6 Nguyễn Hương Kim Thảo Chuyên Viên 0254.3526.275
7 Nguyễn Hải Đăng Chuyên Viên  
VIII PHÒNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
1 Trần Thị Hưng Phó Trưởng phòng 0254.3525.211
2 Nguyễn Hậu Phương Chuyên Viên 0254.3525.211
IX PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
1 Nguyễn Văn Trường Trưởng phòng 0254.3851.381
2 Nguyễn Ngọc Ninh Phó Trưởng phòng 0254.3851.381
3 Đỗ Thị Xuân Thủy Phó Trưởng phòng 0254.3851.381
4 Lê Hồng Việt Chuyên Viên 0254.3851.381
5 Phạm Duy Minh Chuyên Viên 0254.3851.381
6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên Viên 0254.3851.381
7 Đỗ Tường Hưng Chuyên Viên 0254.3851.381
8 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Cán sự 0254.3851.381

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 347050

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ