Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

Danh sách số điện thoại các phòng
Sở Kế hoạch và Đầu tư.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Tấn Cường

Phó Giám đốc

0254.3526873

 

2

Phạm Quang Nhật 

Phó Giám đốc Phụ trách

0254.3859278

 
3 Trần Thụy Cẩm Lệ Phó Giám đốc 02543.526492  

II

VĂN PHÒNG SỞ

1

Nguyễn Quang Minh

Chánh Văn phòng

0254.3526.875

 

2

Đỗ Thị Hoa

Phó chánh văn phòng

0254.3852.401

 

3

Mai Thị Ngọc Phương

Kế toán trưởng

0254.3852.401

 

4

Hà Văn Hiếu

Chuyên viên

0254.3852.401

 

5

Dương Minh Tùng

Chuyên Viên

0254.3852.401

 

6

Trần Thị Thảo

Chuyên Viên

0254.3852.401

 

7

Nguyễn Thị Bông

Nhân viên

0254.3852.401

 

8

Hoàng Thị Quy

Nhân viên

0254.3852.401

 

III

THANH TRA SỞ

1

Nguyễn Công Đa

Chánh Thanh tra

0254.3526.871

 

2

Trần Thị Thanh Hà

Phó chánh thanh tra

0254.3526.871

 

3

Trần Quốc Trung

Chuyên Viên

0254.3526.871

 

4

Nguyễn Xuân Quỳnh

Chuyên Viên

0254.3526.871

 

IV

PHÒNG TỔNG HỢP - QUY HOẠCH

1

Đinh Văn Đức

Trưởng phòng

0254.3852.320

 

2

Nguyễn Thị Trúc Linh

Phó Trưởng phòng

0254.3852.320

 

3

Nguyễn Sơn Bích

Chuyên Viên

0254.3852.320

 

4

Vũ Thị Thùy Mai

Chuyên Viên

0254.3852.320

 

5

Võ Anh Duy

Chuyên Viên

0254.3852.320

 

V

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

1

Nguyễn Văn Việt

Trưởng phòng

0254.3852.502

 

2

Lê Sỹ Phú

Phó Trưởng phòng

0254.3858.286

 

3

Nguyễn Thị Thanh Khuyên

Chuyên Viên

0254.3858.286

 

4

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên Viên

0254.3858.286

 

5

Trần Thị Hương Giang

Chuyên Viên

0254.3858.286

 

6

Nguyễn Hải Đăng

Chuyên Viên

0254.3852.502

 

7

Phạm Quý Bảo

Chuyên Viên

0254.3852.502

 

8

Nguyễn Thị Hà

Chuyên Viên

0254.3852.502

 

VII

PHÒNG ĐẤU THẦU VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

1

Nguyễn Hiệp Hưng

Phó trưởng phòng

0254.3526.931

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Chuyên Viên

0254.3526.931

 

3

Nguyễn Thị Ái Thi

Chuyên Viên

0254.3526.931

 

4

Huỳnh Hoài Bảo

Chuyên Viên

0254.3526.931

 

VIII

PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1

Nguyễn Thị Minh Vân

Trưởng phòng

0254.3526.275

 

2

Nguyễn Hương Kim Thảo

Phó Trưởng phòng

0254.3526.275

 

3

Phạm Xuân Danh

Chuyên Viên

0254.3526.275

 

4

Lê Hồng Việt

Chuyên Viên

0254.3526.275

 

4

Trần Nhã Uyên

Chuyên Viên

0254.3526.275

 

5

Trần Thị Thảo

Chuyên Viên

0254.3526.275

 

6

Nguyễn Hải Đăng

Chuyên Viên

0254.3526.275

 

7

Nguyễn Đăng Quang

Chuyên Viên

0254.3526.275

 

8 Nguyễn Trần Phát Chuyên Viên 0254.3526.275  

IX

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Nguyễn Văn Trường

Trưởng phòng

0254.3851.381

 

2

Nguyễn Ngọc Ninh

Phó Trưởng phòng

0254.3851.381

 

3

Đỗ Thị Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

0254.3851.381

 

4

Trần Thị Hưng

Phó Trưởng phòng

02543.525211

 

5

Vũ Thị Phượng

Chuyên Viên

0254.3851.381

 

6

Phạm Duy Minh

Chuyên Viên

0254.3851.381

 

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chuyên Viên

0254.3851.381

 

8

Đỗ Tường Hưng

Chuyên Viên

0254.3851.381

 

9

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chuyên viên

0254.3851.381

 

10

Nguyễn Hậu Phương

Chuyên viên

02543.525211

 

 

 

     

 

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

  • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
  • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
  • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
  • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
  • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
    Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372189
Số người đang truy cập: 9
Hôm nay: 357
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2727
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17234
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư