Đầu tư công Đầu tư công

Nội dung chi trong đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ngày 09/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTC quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm:

- Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

- Chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

- Chi thẩm định kết quả sơ tuyển;

- Chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu;

- Chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu;

- Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Nguồn kinh phí để chi các nội dung trong lựa chọn nhà đầu tư quy định nêu trên (trừ khoản chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư):

Được bố trí trong kế hoạch vốn chuẩn bị dự án PPP từ nguồn vốn đầu tư công của cơ quan có thẩm quyền và được tính trong tổng mức đầu tư của dự án PPP.

Thông tư 08/2022/TT-BTC 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về hoạt động táng trong khuôn...
 • 22/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất...
 • 20/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 20/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 21/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 21/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 14/2022/QĐ-UBND (19/09/2022)
  Quyết định quy định thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3194595
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 132
Hôm qua: 2107
Tuần này: 14175
Tuần trước: 46392
Tháng này: 30645
Tháng trước: 99650

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư