Đầu tư công Đầu tư công

Nội dung chi trong đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ngày 09/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTC quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm:

- Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

- Chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

- Chi thẩm định kết quả sơ tuyển;

- Chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu;

- Chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu;

- Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Nguồn kinh phí để chi các nội dung trong lựa chọn nhà đầu tư quy định nêu trên (trừ khoản chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư):

Được bố trí trong kế hoạch vốn chuẩn bị dự án PPP từ nguồn vốn đầu tư công của cơ quan có thẩm quyền và được tính trong tổng mức đầu tư của dự án PPP.

Thông tư 08/2022/TT-BTC 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2022/TT-BKHĐT (31/05/2022)
  hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà...
 • 31/2022/NĐ-CP (20/05/2022)
  hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh...
 • 06/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8...
 • 05/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...
 • 08/2022/QĐ-UBND (21/04/2022)
  Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2679597
Số người đang truy cập: 12
Hôm nay: 3316
Hôm qua: 4985
Tuần này: 16867
Tuần trước: 22742
Tháng này: 96070
Tháng trước: 107052

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư