Đầu tư công Đầu tư công

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 02 tháng đầu năm 2023 của 58 dự án[ Tại Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2022, HĐND tỉnh giai hạn 74 dự án, trong đó 58 dự án hoàn thành bố trí vốn trong năm 2023, 16 dự án hoàn thành bố trí vốn trong năm 2024] đã được Hội đồng nhân dân tỉnh gia hạn thời gian bố trí vốn đến hết năm 2023 tại Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2022

Báo cáo 53/BC-SKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3744811
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 1084
Hôm qua: 4700
Tuần này: 5784
Tuần trước: 17169
Tháng này: 102075
Tháng trước: 103745

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư