Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài; đảm bảo đầu tư trong kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020; hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại các Nghị định riêng của Chính phủ.

3. Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và một số nghị định khác của Chính phủ có liên quan nêu tại mục 2 Điều 131 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Kèm theo: file Nghị định 31/2021/NĐ-CP  ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2022/TT-BKHĐT (31/05/2022)
  hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà...
 • 31/2022/NĐ-CP (20/05/2022)
  hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh...
 • 06/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8...
 • 05/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...
 • 08/2022/QĐ-UBND (21/04/2022)
  Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2684003
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 4321
Hôm qua: 4431
Tuần này: 22303
Tuần trước: 22742
Tháng này: 0
Tháng trước: 100620

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư