Dự án đầu tư Dự án đầu tư

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 16/11/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đâu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng dất.

Thông tư hướng dẫn và quy định một số nội dung sau:

1. Quy định về việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu dự án PPP.

2. Quy định liên quan đến lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

3. Các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP, trừ quy định về đăng tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại Khoản 4 Điều 8 của Thông tư này.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2022/TT-BKHĐT (31/05/2022)
  hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà...
 • 31/2022/NĐ-CP (20/05/2022)
  hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh...
 • 06/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8...
 • 05/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...
 • 08/2022/QĐ-UBND (21/04/2022)
  Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2679643
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 3362
Hôm qua: 4985
Tuần này: 16913
Tuần trước: 22742
Tháng này: 96116
Tháng trước: 107052

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư