Dự án đầu tư Dự án đầu tư

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ HÀNG ẨM THỰC LÂM VIÊN UYÊN PHƯƠNG TẠI PHƯỜNG 2, TP. VŨNG TÀU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ: BÀ TRẦN UYÊN PHƯƠNG

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Văn bản số 10689/UBND-VP về Dự án Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương, phường 2, thành phố Vũng Tàu; với nội dung:

Dự án Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương đã chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật về đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo chấm dứt hoạt động dự án số 41/TB-SKHĐT ngày 01/6/20022 và Thông báo số 42/TB-SKHĐT ngày 06/6/2022; UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 8545/QĐ-UBND thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 7238/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, Thông báo số 146/TB-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 và Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án không còn đối tượng tác động vì nhà đầu tư đã tự thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến Quý Cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện các công việc có liên quan để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án sau khi dự án chấm dứt hoạt động theo quy định./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372165
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 333
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2703
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17210
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư