Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Tổng hợp kiến nghị các kiến nghị của doanh nghiệp/nhà đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023 và trên cơ sở Danh sách khách mời dự kiến tham dự Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2966/SKHĐT-ĐT ngày 16/8/2023 gửi các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư và Quý Cơ quan để chủ động chủ động thông tin văn bản đến các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư do đơn vị đề xuất tham dự Hội nghị nhằm đảm bảo kịp thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp/nhà đầu tư.

          Qua tổng hợp, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư mới ghi nhận được 04 kiến nghị từ 03 doanh nghiệp (Phụ lục đính kèm). Nhằm kịp thời ghi nhận các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; cũng như kịp thời có các giải pháp hỗ trợ trong quá trình cho Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp/nhà đầu tư năm 2023:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan tiếp tục chủ động thông tin văn bản 2966/SKHĐT-ĐT ngày 16/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đến các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư do đơn vị đề xuất tham dự Hội nghị nhằm đảm bảo kịp thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp/nhà đầu tư.

          2. VCCI Chi nhánh Vũng Tàu, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nhân trẻ có ý kiến khảo sát và tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục IV.9 Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/6/2023 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2960/SKHĐT-ĐT ngày 15/8/2023 đôn đốc về nội dung này).

          Trân trọng kính chào./.

          (Gửi kèm Phụ lục kiến nghị của DN/NĐT cập nhật đến ngày 30/8/2023).

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 69/2023/NĐ-CP (14/09/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31...
 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 58/2023/NĐ-CP (12/08/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2019/NĐ-CP NGÀY 07...
 • 52/2023/TT-BTC (08/08/2023)
  HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI THƯỜNG XUYÊN...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4274619
Số người đang truy cập: 25
Hôm nay: 4254
Hôm qua: 7107
Tuần này: 4254
Tuần trước: 50503
Tháng này: 4254
Tháng trước: 208667

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư