Dự án đầu tư Dự án đầu tư

DANH MỤC SẢN PHẨM ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017-2020

Ngày 02/08/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND, danh mục gồm 27 nhóm sản phẩm thuộc 03 nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hóa chất (trừ hóa chất cơ bản có khả năng gây ô nhiễm môi trường), công nghiệp vật liệu.

Danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ được xây dựng trên mục tiêu phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 đã được đề ra theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, đối với các sản phẩm nằm ngoài danh mục ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2017-2020 nêu trên vẫn được kêu gọi, thu hút đầu tư và được hưởng các ưu đãi đầu tư hiện có nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

Quyết định 1242/QĐ-UBND ngày 02/8/2017


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
  Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
 • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
  Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
 • 07/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh 6...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ...
 • 13/2018/NQ-HĐND (13/07/2018)
  Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 308358

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ