Hoạt động Sở KHĐT Hoạt động Sở KHĐT

Triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 06/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản 1039/SKHĐT-ĐT về việc Triển khai Luật Đầu tư 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 06/4/2021 quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2021 và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan và Quý Nhà đầu tư nghiên cứu triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo vướng mắc, khó khăn (nếu có) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung Thông tư và các biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992489
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 2272
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16261
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57490
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư