Hoạt động Sở KHĐT Hoạt động Sở KHĐT

kết quả giải quyết các vướng mắc, kiến nghị tại Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư năm 2022

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế với các giải pháp phù hợp, khả thi, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh; nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong và ngoài nước năm 2022 vào ngày 31/8/2022 vừa qua.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Hiệp hội, Quý Doanh nghiệp và Nhà đầu tư đã tham dự sự kiện cũng như đã có các ý kiến phát biểu, góp ý hiến kế và trình bày các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Về kết quả giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các Hiệp hội; Doanh nghiệp và Nhà đầu tư:

- Trước khi tổ chức Hội nghị trực tuyến, Tỉnh đã tiếp nhận được 53 kiến nghị của 40 doanh nghiệp/nhà đầu tư.

- Thông qua Hội nghị trực tuyến, Tỉnh tiếp tục tiếp nhận thêm 12 kiến nghị từ các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư và 09 kiến nghị đề xuất của các Hiệp hội trong quá trình diễn ra Hội nghị, tập trung vào 07 nhóm chính như sau:

(1). Nhóm 1: Tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch thông quan việc đơn giản hóa các thủ tục xin thị thực.

(2). Nhóm 2: Thúc đẩy an ninh năng lượng và tăng tốc quá trình chuyển đổi năng lượng; hỗ trợ Nhà máy điện LNG Long Sơn bổ sung vào Quy hoạch điện VII và VIII.

(3). Nhóm 3: Đăng ký tạm trú cho lao động nước ngoài, cấp phép lao động.

(4). Nhóm 4: Đẩy nhanh đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông.

(5). Nhóm 5: Thủ tục nạo vét duy tu các khu nước, vùng nước trước bến cảng;  các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính của Luật Khoáng sản.

(6). Nhóm 6: Hoàn thuế VAT.

(7). Nhóm 7: Thủ tục đầu tư dự án trong Khu công nghiệp.

* Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành được phân công khẩn trương xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của các Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư; có văn bản trả lời, thông báo tình hình, kết quả xử lý đến các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay đã xử lý xong tất cả 77 kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp nhận trước và sau khi tổ chức Hội nghị, cụ thể:

+ 42 kiến nghị của 26 Hiệp hội, Doanh nghiệp/ Nhà đầu tư đã được các Sở, ban, ngành có văn bản trả lời, thông tin trực tiếp đến các Hiệp hội, Doanh nghiệp/ Nhà đầu tư có nội dung kiến nghị (chi tiết tại Phụ lục I).

+ 35 kiến nghị của 25 Doanh nghiệp/Nhà đầu tư đã được các Sở, ban, ngành có ý kiến trả lời, xử lý xong kiến nghị. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp nội dung trả lời các kiến nghị để thông tin đến các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư được biết (chi tiết tại Phụ lục II).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tình hình, kết quả xử lý các kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong và ngoài nước năm 2022 đến các Quý Hiệp hội, Quý Doanh nghiệp/Nhà đầu tư được biết. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành có liên quan việc xử lý các kiến nghị thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý chuyên ngành phối hợp đăng tải, thông tin rộng rãi về kết quả xử lý đến các Hiệp hội, Doanh nghiệp/Nhà đầu tư được biết.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (https://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn) và Cổng thông tin phản ánh kiến của doanh nghiệp (http://pakndn.baria-vungtau.gov.vn).

Mọi thông tin vướng mắc (nếu có), xin vui lòng chuyển thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hoặc gửi thông tin đến Ông Nguyễn Đăng Quang – Chuyên viên Phòng Đầu tư và Phát triển, Điện thoại: 0834.972.792, Email: quangnd@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn).

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3524444
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 487
Hôm qua: 2572
Tuần này: 7924
Tuần trước: 37314
Tháng này: 96186
Tháng trước: 94038

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư