Hoạt động Sở KHĐT Hoạt động Sở KHĐT

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Trong những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  Đào tạo, bồi dưỡng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực làm việc trong tình hình mới.

Thực hiện  Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 19/KH-SKHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Ngày 10/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định chủ trương dự án đầu tư công năm 2023. Đây cũng là dịp để các anh/chị ở các sở, ngành, địa phương được cập nhật, trang bị kiến thức tổng quan trong công tác lập, thẩm định chủ trương dự án đầu tư công cho công chức viên nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng trong công việc là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây là cơ hội để  trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn, tiếp thu được đầy đủ lượng kiến thức  để có thể ứng dụng vào thực tế công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành tại đơn vị mình sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3744809
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 1082
Hôm qua: 4700
Tuần này: 5782
Tuần trước: 17169
Tháng này: 102073
Tháng trước: 103745

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư