Hoạt động Sở KHĐT Hoạt động Sở KHĐT

Bồi dưỡng nghiệp vụ lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Thực hiện Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh năm 2023;

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tổ chức Lớp nghiệp vụ lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lớp bồi dưỡng giới thiệu các nội dung:

- Giới thiệu tổng quan về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; mối quan hệ giữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với qui hoạch; vai trò, nội dung và chức năng của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội

- Trao đổi, thảo luận, hỏi đáp về công tác kế hoạch

- Công cụ và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Cách áp dụng các công cụ và phương pháp vào thực tiễn công tác lập quy hoạch; Trao đổi, thảo luận.

- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kế hoạch hàng năm theo khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của  Thủ tướng Chính phủ.

- Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cập huyện  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 8/12/2022.

- Phương pháp theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Qua đó giúp công chức, viên chức cập nhật, trang bị kiến thức tổng quan về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp làm việc giữa các học viên, báo cáo viên và giảng viên nhằm phát huy những phương pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 69/2023/NĐ-CP (14/09/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31...
 • 59/2023/NĐ-CP (14/08/2023)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở...
 • 58/2023/NĐ-CP (12/08/2023)
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2019/NĐ-CP NGÀY 07...
 • 52/2023/TT-BTC (08/08/2023)
  HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI THƯỜNG XUYÊN...
 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4275334
Số người đang truy cập: 9
Hôm nay: 5024
Hôm qua: 7107
Tuần này: 5024
Tuần trước: 50503
Tháng này: 5024
Tháng trước: 208667

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư