Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó, quy định lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo lộ trình như sau:

- Từ ngày 01/6/2023, việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được thực hiện trên Hệ thống.

- Từ ngày 15/8/2023, việc phát hành E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN và nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện trên Hệ thống.

Trong đó:

+ E-KSQT là thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư dự án PPP;

+ E-HSMST là hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP qua mạng;

+ E-YCSBNLKN là yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng;

+ E-HSMT là hồ sơ quan tâm thực hiện dự án PPP qua mạng;

+ E-HSDST là hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP qua mạng;

+ E-HSĐKTHDA là hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng.

Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 06/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội...
 • 07/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng...
 • 08/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái...
 • 02/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà...
 • 03/2023/NQ-HĐND (14/07/2023)
  Nghị quyết Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 4227086
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 5479
Hôm qua: 5305
Tuần này: 5479
Tuần trước: 41645
Tháng này: 162662
Tháng trước: 106825

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư