Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT ngày 30/6/2022 

Theo đó, các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPPHiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA đã mở thầu trước ngày Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành (ngày 25/8/2022):

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu nhưng phải đảm bảo không trái với quy định của Hiệp định CPTPPHiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA.

Bên cạnh đó, đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPPHiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA đã phê duyệt, phát hành hồ sơ trước ngày 25/8/2022 nhưng có thời điểm đóng thầu sau ngày 25/8/2022 và chưa đến thời điểm đóng thầu:

- Trường hợp có nội dung không phù hợp hoặc trái với hướng dẫn nêu tại các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT thì phải sửa đổi cho phù hợp.

- Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầy sau khi phát hành, chủ đầu tư, bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để đủ thời gian cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPPHiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA đã phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 25/8/2022 nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì:

Phải sửa đổi theo các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3524391
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 400
Hôm qua: 2572
Tuần này: 7837
Tuần trước: 37314
Tháng này: 96099
Tháng trước: 94038

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư