Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 

Bên mời thầu: UBND thành phố Bà Rịa

 Nội dung như sau:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực

hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán

356.029.907

Ngân sách Tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III/2017

Trọn gói

2 tháng

2

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công — dự toán hạng mục đường dây trung thế và trạm biến

92.283.291

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II/2017

Trọn gói

1 tháng

3

Tư vấn lập HSMT

33.182.618

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

30 ngày

4

Tư vấn phân tích đánh giá HSDT

40.556.534

Tự thực hiện

 

Quý I/2018

 

1 tháng

5

Tư vấn giám sát thi công

499.504.752

Chi định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

24 tháng

6

Tư vấn giám sát thi công hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp

130.863.701

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

6 tháng

7

Tư vấn kiểm toán

398.636.026

Ngân sách Tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2020

Trọn gói

2 tháng

8

Bảo hiểm công trình

40.027.611

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

24 tháng

9

Rà phá bom mìn

114.757.500

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

 

30 ngày

10

Di dời lưới điện trung, hạ thế

5000.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I/2018

Trọn gói

3 tháng

11

Xây lắp và thiết bị hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp

 

5.010.020.224

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2018

Trọn gói

6 tháng

12

Xây lắp

21.675.054.086

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

24 tháng

Tổng cộng giá gói thầu: 28.890.916.250 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2506/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108478
Số người đang truy cập: 12
Hôm nay: 2523
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8767
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10658
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ