Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hàng hóa thực hiện chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2017 của Bệnh viện Lê Lợi

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hàng hóa thực hiện chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2017 của Bệnh viện Lê Lợi. Gồm có    

1.  Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa thực hiện chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2017 của Bệnh viện Lê Lợi.

2.  Bên mời thầu: Bệnh viện Lê Lợi.                                                                 ,         . „

3. Chi tiết gòi thầu:

 

T T

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng 

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất

2.000.000

Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Lê Lợi

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2017

Trọn gói

Quý III năm 2017

2

Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

2.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III năm 2017

Trọn gói

Quý III năm 2017

3

Mua sắm hàng hóa thực hiện chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2017

864.678.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn, một túi ho sơ

Quý III năm 2017

Trọn gói

12 tháng

 

Tổng giá trị các gói thầu: 868.678.000 đồng

 


Cổng TTĐT BR-VT

   (Nguồn: QĐ số 2574/QĐ-UBND)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 63/2018/NĐ-CP (14/05/2018)
  về Đầu tư theo hình thức đối tác Công tư
 • 41/2017/QĐ-UBND (03/05/2018)
  Quyết định quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết...
 • 18/NQ-CP (21/03/2018)
  Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2018
 • 32/2018/NĐ-CP (21/03/2018)
  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP...
 • Số: 38/2018/NĐ-CP (21/03/2018)
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 162127

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ