Đấu thầu, mua sắm công Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ như sau:

Bên mời thầu: UBND huyện Đất Đỏ

Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức, lựa chọn nhà thầu

Thời gian

tổ chức

lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

Gói 14

San nền, tường rào và các hạng mục phụ

3.017.393.407

Ngân sách tỉnh

Chào hàng cạnh tranh; Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 4/2017

Trọn gói

06 tháng

Gói 11

Xây dựng khối nhà chính, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị PCCC

30.646.649.560

Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

18 tháng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2585/QĐ-UBND)


Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/NQ-CP (30/01/2018)
  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kếhoạch phát triển kinh tế - xã...
 • 3807/QĐ-UBND (30/01/2018)
  Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban...
 • 05/2017/TT-BKHĐT (30/01/2018)
  ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống...
 • 07/2017/TT-BKHĐT (30/01/2018)
  quy định và hướng dẫn một số nội dung tại quy chế quản lý, điều hành...
 • 06/2017/TT-BKHĐT (30/01/2018)
  quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 74922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ