KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC TỔ CHỨC/ CÔNG DÂN

 

     Nhằm giúp Sở Kế hoạch đầu tư có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. Sở Kế hoạch đầu tư đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

 

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

1. Thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn/thời gian hẹn

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư như thế nào

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

2. Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thuận tiện không

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN !