Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 năm 2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế so với cùng kỳ năm 2020 và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 8,33%; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,10%, ngư nghiệp tăng 4,21%, lâm nghiệp tăng 1,04%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9,90%; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 7,42%, trong đó doanh thu dịch vụ cảng tăng 5,59%; Doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 16,2%; Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 19,68%; Kim ngạch nhập khẩu tăng 7,06%.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2021 tăng 1,33% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá bình quân 02 tháng đầu năm tăng tăng 0,41%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 02 tháng ước khoảng 13.957 tỷ đồng, đạt 21,28% dự toán, trong đó: thu từ dầu khí khoảng 2.830 tỷ đồng, đạt 22,46% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu 3.330 tỷ đồng, đạt 18,92% dự toán; thu ngân sách nội địa 7.798 tỷ đồng, đạt 21,87% dự toán, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 4.835 tỷ đồng, đạt 24,8% dự toán.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn 02 tháng ước khoảng 2.948 tỷ đồng, đạt 11,59% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 1.336 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.612 tỷ đồng.

- Trong tháng 1 đã thu hút mới 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,6  triệu USD và có 03 dự án đầu tư trong nước được cấp mới với tổng vốn đăng ký là 294,5 tỷ đồng.

- Các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 3 năm 2021 như sau:

- Hoàn chỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 -2025; Báo cáo chương trình phát triển công nghiệp 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021, chỉ đạo lịch thời vụ chặt chẽ, khuyến cáo áp dụng cơ cấu giống lúa phù hợp, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng. Tăng cường quản lý các công trình thủy lợi, rà soát, hoàn chỉnh phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão, khắc phục kịp thời sự cố xảy ra tại các công trình thủy lợi. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, LMLM gia súc, heo tai xanh, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở chấm dứt hoạt động tại các địa phương. Kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh…

- Thực hiện công tác theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh…

- Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết: (i) Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025; (ii) Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025.

- Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2021 sau khi ban hành về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện báo cáo theo định kỳ.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025; chương trình xúc tiến thương mại năm 2021 đã được phê duyệt và các chương trình, đề án khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh lây truyền từ gia cầm sang người; chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,...

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; nghiên cứu triển khai các giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án khu đô thị, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát xem xét thu hồi các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2069228
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 2882
Hôm qua: 2817
Tuần này: 2882
Tuần trước: 19910
Tháng này: 69392
Tháng trước: 73926

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư