Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2021

Các ngành, các cấp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình công tác của năm 2021 và cơ bản bảo đảm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của quý I theo lộ trình. Các ngành kinh tế của tỉnh duy trì được sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020. Một số hoạt động kinh tế đạt kết quả nổi bật, tăng trưởng quý I cao hơn mức kế hoạch cả năm 2021 như: doanh thu dịch vụ cảng tăng 9,59% (NQ cả năm 2021 tăng 5,52%), Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 25,6% (NQ cả năm 2021 tăng 6,95%). Thu ngân sách đạt khá tăng 6,73% so với cùng kỳ.

- Các chỉ tiêu kinh tế khác đều tăng, tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu bình quân năm theo nghị quyết HĐND, do đó cần quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tốt hơn trong các quý còn lại năm 2021. Cụ thể là:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tuy tăng trưởng khá (7,3% so với cùng kỳ), song vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm (8,8%). Để phấn đấu đạt kế hoạch cả năm, trong 3 quý còn lại, giá trị sản xuất công nghiệp phải phấn đấu tăng trưởng với mức bình quân khoảng 9,5% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải: Dịch vụ cảng tuy có bước tăng trưởng cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm, tuy nhiên tổng hợp chung doanh thu toàn ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải vẫn giảm 0,16%; nguyên nhân do, dịch vụ cảng chỉ chiếm khoảng 26% tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải; trong khi đó hoạt động vận tải quý I giảm do một số nguyên nhân sau: (i) khuyến cáo dịch bệnh của Bộ Y tế về dịch bệnh tại một số địa phương, nên người dân đã giảm đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng (thay vào đó đi bằng phương tiện cá nhân, hoặc hợp đồng thuê ngoài), (ii) Quý I/2021 chỉ số giá dịch vụ vận tải giảm so với cùng kỳ và (iii) do sự bất cập của hệ thống hạ tầng kết nối, sự phát triển thiếu đồng bộ của hệ thống dịch vụ sau cảng (kho bãi, dịch vụ logistics…), cũng ảnh hưởng đến dịch vụ vận tải.

+ Hoạt động du lịch thể hiện qua doanh thu dịch vụ lưu trú đã có sự hồi phục với mức tăng 6,78%, mức tăng có thể cao hơn trong dịp tết, tuy nhiên lượng du khách nước ngoài hầu như không nhiều do hạn chế xuất nhập cảnh.

- Các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong Quý II năm 2021 như sau:

- Xây dựng chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025; Hoàn chỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025.

- Tập trung triển khai ngay các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Tỉnh về phát triển cụm cảng Cái Mép – Thị Vải (Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 25/3/2021 của Văn phòng Chính phủ), đăng ký làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để xúc tiến đầu tư trung tâm kiểm tra chuyên ngành, vấn đề phí, lệ phí tàu ra vào cảng và việc đổ bùn các dự án nạo vét; đẩy nhanh tiến độ rà soát đất đai, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trung tâm logistics Cái Mép Hạ sau khi Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương.

- Triển khai các giải pháp về khai thác và phát triển thị trường du lịch nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt. Duy trì thường xuyên các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường biển, môi trường đô thị, bảo vệ cảnh quan… nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.

- Tiếp tục Tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét, đề nghị công nhận xã Long Mỹ, Láng Dài, Phước Long Thọ và Phước Hội huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; trong quý II đề nghị công nhận 02 xã: Tân Lâm, Bình Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Quý I năm 2021 đối với kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và các năm trở về trước; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách; kết quả sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tình hình thu chi ngân sách.

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

-  Thúc đẩy việc triển khai, thực hiện 42 dự án trọng điểm theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho người dân; tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh lây truyền từ gia cầm sang người; chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng,... Hoàn thành và đưa vào vận hành Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu; Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến thị trường bất động sản để có giải pháp xử lý kịp thời, ổn định thị trường, không thể xảy ra tình trạng sốt giá, bong bóng bất động sản. Thực hiện ngay các giải pháp để công khai thông tin về quy hoạch, đầu tư, đặc biệt là các dự án nhà ở trên địa bàn.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là từ đây đến bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

- Duy trì, vận hành hiệu quả mô hình một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính ngành dọc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo Thanh tra Chính phủ về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2069139
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 2749
Hôm qua: 2817
Tuần này: 2749
Tuần trước: 19910
Tháng này: 69259
Tháng trước: 73926

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư