Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 có chuyển biến tích cực, các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, góp phần nâng mức tăng bình quân của 4 tháng đầu năm lên cơ bản đạt mức kế hoạch bình quân cả năm, trong đó lũy kế 4 tháng một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: Nông nghiệp tăng 4,21% (NQ 4,20%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,09% (NQ 10,76%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 8,18% (NQ 7,89%), dịch vụ cảng tăng 11,90% (NQ 5,52%); dịch vụ lưu trú tăng 41,98% (NQ 9,68%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 23,74% (NQ 6,95%)…

Các  lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông ... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính được quan tâm và được đánh giá cao thông qua các chỉ số xếp hạng PCI, PAPI, ICT, BOPI...

UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong Quý II năm 2021 như sau:

- Xây dựng chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025; hoàn chỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

- Tập trung triển khai các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh về phát triển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 25/3/2021 của Văn phòng Chính phủ)...; đẩy nhanh tiến độ rà soát đất đai, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép Hạ sau khi Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương; rà soát, đề xuất giải pháp khả thi để định hướng sắp xếp các bến cảng thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nhằm khai thác, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống cảng.

- Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết: (i) Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025; (ii) Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025.

- Hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021.

- Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định; thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư. Tăng cường công tác hậu kiểm; chấn chỉnh, xử lý đối với những dự án thực hiện không đúng với cam kết theo quy định của pháp luật.

- Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thúc đẩy việc triển khai, thực hiện 42 dự án trọng điểm theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Ban hành Chỉ thị cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; chỉ đạo thực hiện khắc phục những hạn chế và giải pháp cải thiện các chỉ số trong năm tiếp theo chỉ số PAPI năm 2020 và các chỉ số CCHC PAR INDEX, SIPAS…

- Ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

- Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư để trao đổi, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; xem xét xử lý, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Đầu tư 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tập trung tối đa các nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát lây nhiễm trên toàn địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; giám sát, tiếp nhận các chuyên gia cách ly y tế thuộc các công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương triển khai truy vết, giám sát theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế; hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Hoàn thành và đưa vào vận hành Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp xã,...

- Hoàn thành đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định.

- Tiếp tục thẩm định các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các đô thị; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, đặc biệt là các đồ án phục vụ dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Côn Đảo và Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Hải, thị trấn Long Điền, khu đô thị Gò Găng - thành phố Vũng Tàu, khu Tây Nam - thành phố Bà Rịa; đôn đốc tiến độ lập Hồ sơ khu vực phát triển đô thị các đô thị loại V trên địa bàn tỉnh song song với điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị loại V…..

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát xem xét thu hồi các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo Thanh tra Chính phủ về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992556
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 2331
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16320
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57549
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư