Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2021

Trong tháng 5, dịch bênh Covid-19 đã bùng phát trở lại ở nhiều địa phương trong nước và có diễn biến phức tạp, tuy nhiên các ngành kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng, tuy đà tăng có giảm so với tháng 4 như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,85% (NQ 10,76%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 10,10% (NQ 7,89%), dịch vụ cảng tăng 16,73% (NQ 5,52%); dịch vụ lưu trú tăng 36,61% (NQ 9,68%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 26,93% (NQ 6,95%)…

Các  lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông ... được triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch theo lộ trình.   Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính được quan tâm và được đánh giá cao thông qua các chỉ số xếp hạng PCI, PAPI, ICT...

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 5 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp 5 tháng tăng 3,82%, không đạt Nghị quyết năm (NQ 4,02%), nguyên nhân chủ yếu do: (i) Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 làm giá nguyên liệu thức ăn nhập khẩu tăng cao dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi các loại tiếp tục tăng phi mã khiến cho chi phí đầu vào của ngành chăn nuôi tăng cao, trong khi đó giá heo hơi giảm gây khó khăn cho người chăn nuôi; (ii) Một số loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại như cúm gia cầm, dịch tả heo Châu Phi và các bệnh mới nổi như bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò… dẫn đến phát sinh tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, tăng trưởng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; (iii) Một số trang trại lớn trên địa bàn tỉnh chưa có đủ các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định nên buộc phải giảm đàn.

- Giá trị sản xuất ngư nghiệp 5 tháng tăng 3,4% (NQ 4,02%) nguyên nhân chủ yếu do: (i) một số đơn hàng sản xuất không xuất được vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến tồn đọng phải lưu kho bảo quản, làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp chế biến; nhu cầu thu mua nguyên liệu thủy sản của các doanh nghiệp giảm, dẫn đến giá giảm, trong khi chi phí cho mỗi chuyến ra khơi đánh bắt ngày càng tăng, do giá dầu và các nhu yếu phẩm tăng, dẫn đến lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ, tình trạng tàu cá nằm bờ, hoạt động kém hiệu quả; (ii) Ngành khai thác thủy sản tiếp tục triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; nỗ lực khắc phục Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; các khuôn khổ, hành lang pháp lý về hoạt động khai thác thuỷ sản ngày càng chặt chẽ hơn; ảnh hưởng lớn đến tình hình suất xuất khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; (iii) tỉnh đang thực hiện tái cơ cấu nghề cá, khai thác chọn lọc, từng bước khuyến khích thực hiện chuyển đổi nghề cho tàu cá nghề lưới kéo, tuy nhiên số lượng tàu lưới kéo trên địa bàn tỉnh vẫn còn chiếm tỷ lệ rất lớn, chủ yếu khai thác hải sản tầng đáy, do đó sản lượng hải sản tầng đáy ngày càng suy giảm rõ rệt. Mặt khác, trong những năm gần đây, tổng số tàu cá của tỉnh và tàu cá hoạt động nghề lưới kéo đang giảm theo quy hoạch dẫn đến tổng sản lượng khai thác thủy sản cũng giảm, tuy nhiên cơ cấu sản lượng nghề lưới kéo vẫn chiếm tỷ lệ cao trên 70% tổng sản lượng khai thác.

- Tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp do: (i) Một số dự án đang triển khai thi công nhưng còn vướng mặt bằng , chính sách về giá bồi thường, tái định cư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, việc thực hiện khảo sát lại giá đất theo giá thị trường để tính bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; (ii) Việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng có tác động đến triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

- Thu hút đầu tư của doanh nghiệp đạt thấp, do việc hạn chế đi lại, xuất nhập cảnh, các hoạt động xúc tiến đầu tư hầu như không triển khai được; các nhà đầu tư cũng không thể trực tiếp đến tỉnh để tìm hiểu cơ hội đầu tư như thời kỳ trước khi bùng phát dịch Covid-19.

 

UBND tỉnh đã đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 6 năm 2021 như sau:

- Phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Nghiên cứu thành lập khu mậu dịch tự do tại Cái Mép; Tổ chức hội thảo trực tuyến với các doanh nghiệp thành phố Sanjo và doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phê duyệt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; dự thảo đề cương Sơ kết 05 năm Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 09/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối hệ thống cảng và khu công nghiệp của tỉnh; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan thúc đẩy hoàn thành sớm các thủ tục để đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng như: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường Vành đai 4, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu...

- Xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh; truy vết, giám sát, cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch và lấy mẫu xét nghiệm; giám sát, tiếp nhận các chuyên gia cách ly y tế.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tiếp nhận và xử lý hiệu quả những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch; rà soát việc giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo Thanh tra Chính phủ về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1992594
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 2366
Hôm qua: 2291
Tuần này: 16355
Tuần trước: 16872
Tháng này: 57584
Tháng trước: 80254

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư