Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021

Dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là đợt bùng phát dịch thứ 4 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trong cả nước đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy chịu tác động ảnh hưởng khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng qua vẫn có nhiều điểm sáng:  7/12 chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao hơn hoặc bằng Nghị quyết năm. Thu ngân sách đạt trên 60% dự toán cả năm, thu - chi ngân sách cơ bản bảo đảm cân đối. Đăng ký doanh nghiệp vẫn tăng cao vốn đăng ký: tổng vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 40,49% so cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung tăng 41,85% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số dự án (tăng 7,7%) và vốn đăng ký (tăng 2,7 lần), thu hút đầu tư trong nước tuy giảm về số dự án nhưng tăng về quy mô vốn đăng ký (1,74 lần) .

- Các dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy.

- Đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, các chính sách đối với người có công các chính sách người cao tuổi, trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thực hiện tốt, bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng tác động của Covid-19. Có nhiều đổi mới trong đào tạo, nâng cao năng lực y tế, phát triển y tế dự phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh. Giáo dục có sự tiến bộ ở tất cả các cấp học. Thể dục thể thao có nhiều thành tích nổi bật.

-  Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… đều có nhiều cải thiện. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội còn một số hạn chế, khó khăn:

 - Có 05/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt so với Nghị quyết đề ra: Tổng sản phẩm trừ dầu thô và khí đốt trên địa bàn (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất lâm nghiệp, doanh thu dịch vụ lữ hành.

  - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp (25,11%), chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Số dự án khởi công mới chỉ đạt 21/61, còn lại đang ở giai đoạn triển khai thủ tục, pháp lý theo quy định.

- Việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chưa đạt mục tiêu. Một số chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đi vào cuộc sống.

- Tiến độ lập một số đồ án quy hoạch còn chậm. Công tác quản lý quy hoạch hạ tầng, quản lý đất đai, đô thị ở một số nơi chưa làm tốt. Tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh chưa được xử lý triệt để.

- Xử lý dự án chậm triển khai, việc tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy các dự án sau khi được gia hạn có mặt chưa đạt yêu cầu. Việc thu hút xã hội hóa chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia.

- Việc triển khai một số nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND tỉnh còn chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Cải cách hành chính có mặt chưa đạt chất lượng. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 (SIPAS 2020) xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, giảm 3 bậc so với năm 2019. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn với việc tiếp, đối thoại với công dân.

- Trật tự xã hội, tình trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thuê bao ảo, tin nhắn rác chưa được xử lý triệt để. Còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hình sự.Bên cạnh những mặt đạt được, trong 5 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế:

UBND tỉnh đã đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 6 năm 2021 như sau:

 

a) Về kinh tế:

- Tập trung thực hiện các giải pháp vừa chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ đã được giao thực hiện trong kế hoạch năm 2021. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất những biện pháp tháo gỡ.

- Xây dựng danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện một số hoạt động trong 6 tháng cuối năm: (i) Kế hoạch dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; (ii) Kế hoạch dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn huyện Côn Đảo trong tình hình dịch Covid-19; (iii) Kế hoạch triển khai đề án nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (iv) Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (v) Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh BRVT giai đoạn 2020-2030; (vi) Nghiên cứu xây dựng Trung tâm phân phối hàng hóa kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cảng biển Cái Mép – Thị Vải nhằm kết hợp vận tải đa phương thức; (vii) Nghiên cứu thành lập khu mậu dịch tự do tại Cái Mép để các tập đoàn chuyển các chuỗi cung ứng toàn cầu về khu vực này, tận dụng lợi thế cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động: (i) Đưa vào vận hành phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến và tổ chức Hội chợ Du lịch trực tuyến; (ii) Kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ theo quy hoạch; (iii) Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối hệ thống cảng và khu công nghiệp của tỉnh; (iv) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan thúc đẩy hoàn thành sớm các thủ tục để đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng như: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường Vành đai 4, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu...

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác hủy diệt và nghề hoạt động ven bờ, nội địa sang các nghề phát triển bền vững.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

b) Về thu chi ngân sách

- Rà soát, đánh giá kết quả thu chi, ngân sách năm 2021, trường hợp cần thết đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban hành các quy định về quản lý sử dụng ngân sách: (i) Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025; (ii) Quy định về phân cấp ngân sách nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2025; (iii) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;  (iv) Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 - 2024.

- Tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước; đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn của các cơ quan, đơn vị còn nợ tạm ứng ngân sách.

c) Về đầu tư công và phát triển doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Giám đốc các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư có trách nhiệm phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án được giao làm chủ đầu tư, đôn đốc tiến độ, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Lấy kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021; trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

- Rà soát, phân loại, xử lý các dự án đầu tư của doanh nghiệp chậm triển khai; thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư. Tăng cường công tác hậu kiểm; chấn chỉnh, xử lý đối với những dự án thực hiện không đúng với cam kết theo quy định của pháp luật.

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao Giấy chứng nhận đầu tư nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

- Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

d) Về văn hóa-xã hội

- Tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh; tổ chức truy vết, giám sát, cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch và lấy mẫu xét nghiệm; giám sát việc tiếp nhận và cách ly y tế các chuyên gia nhập cảnh làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

- Tổ chức thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển giao dục, đào tạo: (i) Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; (ii) Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 12 nghề trình độ trung cấp, cao đẳng áp dụng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2021; (iii) Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

- Ban hành và tổ chức thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá thuộc chức năng quản lý của các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

- Xây dựng và triển khai dự án thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

đ) Về công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường

- Triển khai lập quy hoạch tỉnh và các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo kế hoạch, hoàn thành và thông qua các báo cáo đầu kỳ, các báo cáo dự thảo quy hoạch lần 1 trong năm 2021.

- Triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Mỹ, quy hoạch chung xây dựng thành phố Bà Rịa; hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức và Xuyên Mộc. Phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu; hoàn thành và thông qua quy hoạch chi tiết Bãi Trước, Khu vực Bãi Dâu và Núi lớn. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Khu du lịch Lân viên Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ - thành phố Bà Rịa. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Vườn thú hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu huyện Xuyên Mộc.

- Ban hành Quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

e) Cải cách hành chính

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, gắn với kết quả các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh.

- Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018.

g) Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài để có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung giải quyết, chú trọng tổ chức đối thoại khi giải quyết các vụ việc, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

- Tổ chức giám sát, kiểm tra và thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến, quyết định giải quyết các Bộ, ngành chức năng của Trung ương, chấm dứt vụ việc tồn đọng, kéo dài, coi đây là việc làm thường xuyên của UBND các cấp, các ngành.

h) Quốc phòng-an ninh:

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh và các sự kiện quan trọng năm 2021.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2968951
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 3005
Hôm qua: 3654
Tuần này: 6659
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9210
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư