Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2020

Ngày 06/7/2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020.

Năm 2020 tình hình kinh tế – xã hội cả nước gặp không ít khó khăn, thách thức do vừa phải chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2019 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, mức sống vẫn có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa các vùng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thì Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019. Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016 - 2020, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước tăng 8,2%. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,6 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,5 triệu đồng). Chênh lệch thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất là 8,07 lần. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI) năm 2020 là 0,375 (giảm so với năm 2019 ở mức 0,423) nhưng vẫn ở mức bất bình đẳng trung bình. Mức độ bất bình đẳng ở nông thôn cao hơn thành thị.

Vùng Đông Nam bộ là vùng có mức thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 cao nhất đạt khoảng 6 triệu đồng, giảm khoảng 4% so với năm 2019. Chênh lệch thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất là 4,4 lần; thấp nhất so với các vùng trong cả nước.

Năm 2020 chi tiêu bình quân hộ gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với 2018. Các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. Chi đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình; năm 2020 là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,35 triệu đồng. Sự bất bình đẳng trong chi tiêu bình quân đầu người một tháng giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất lên tới 3,5 lần năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều chung cả nước năm 2020 là 4,8%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều ở nông thôn là 7,1%, cao hơn nhiều ở khu vực thành thị là 1,1%. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều cao nhất (14,4%), tiếp đến là các vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (11% và 6,5%), Vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều thấp nhất là (0,3%)./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2968809
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 2861
Hôm qua: 3654
Tuần này: 6515
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9066
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư