Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 năm 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 21.498 tỷ đồng, tăng 9,23%, lũy kế 7 tháng ước đạt 144.371,6 tỷ đồng tăng 8,25% (NQ 8,56%).

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 7 ước đạt 815 tỷ đồng, tăng 4,5%, lâm nghiệp ước đạt 6,75 tỷ đồng tăng 1,26%, ngư nghiệp ước đạt 986 tỷ đồng tăng 4,43%. Lũy kế 7 tháng nông nghiệp ước đạt 4.477,6 tỷ đồng tăng 4,35% (NQ 3,58%), lâm nghiệp ước đạt 44,2 tỷ đồng tăng 1,22% (NQ 1,48%), ngư nghiệp ước đạt 6.341 tỷ đồng tăng 4,41% (NQ 4,38%).

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước đạt 3.443 tỷ đồng, tăng 15,33% lũy kế 7 tháng ước đạt 23.415 tỷ đồng tăng 11,5% (NQ 10,96%), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 tăng 1,02% so với tháng 12/2017 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 ước đạt 1.538,4 tỷ đồng tăng 9,34%, trong đó doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 345 tỷ đồng tăng 23,88%; Lũy kế 7 tháng ước đạt 10.113 tỷ đồng tăng 6,65% (NQ 5,29%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng ước đạt 2.151,4 tỷ đồng tăng 15,39% (NQ 6,3%).

- Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 7 ước đạt 233,4 tỷ đồng tăng 10,57%; Lũy kế 7 tháng ước đạt 1.434,4 tỷ đồng tăng 13,07% (NQ 13%), số lượt khách lưu trú 2,1 triệu lượt tăng 23,36%, trong đó có 264 ngàn lượt khách quốc tế tăng 14,78%.

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 7 ước đạt 400 Triệu USD, tăng 22,56%; lũy kế 7 tháng ước đạt 2.493 Triệu USD tăng 17,46% (NQ 12%); kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 455 Triệu USD, giảm 1,39% ; lũy kế 7 tháng ước đạt 3.452 Triệu USD tăng 12,2% (NQ 11%).

2. Tổng thu ngân sách khoảng 46.680 tỷ đồng, đạt 72,7% dự toán và tăng 19,1% so với cùng kỳ, trong đó: thu dầu thô ước khoảng 18.495 tỷ đồng, đạt 92,6% dự toán (12.233 tỷ/19.980 tỷ), tăng 36,1% so với cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu khoảng 10.885 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán (10.885 tỷ/14.900 tỷ), tăng 6,3% so với cùng kỳ; thu nội địa khoảng 17.301 tỷ đồng, đạt 59% dự toán (17.301 tỷ/29.337,6 tỷ), tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 8.369 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán, tăng 25,4% so cùng kỳ (NQ 7,6%), trong đó: chi đầu tư phát triển 4.277,2 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, tăng 41% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 4.040,3 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

3. Tình hình văn hóa – xã hội: trong tháng 7/2018, đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ theo kế hoạch như: Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học và hội thảo xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân thiện trong trường tiểu học; Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 công lập và thi THPT Quốc gia; chuẩn hóa dữ liệu báo cáo kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Chuẩn bị cơ sở trường, lớp, đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học 2018-2019. Triển khai xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 40 Khu di tích Nhà tù Côn Đảo được đặc cách công nhận là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của Quốc gia (29/4/1979 – 29/4/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng III; tiếp tục tổ chức thi đấu các môn thuộc khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII; tổ chức Giải Bóng rổ tỉnh Mở rộng năm 2018; Hội thao Công đoàn viên chức tỉnh lần XII và các giải thể thao cấp tỉnh… Các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

4. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội: các lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế. Đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực, các công trình trọng điểm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công tác phòng cháy được chú trọng, không có vụ cháy nào xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Trên cơ sở nhiệm vụ của năm 2018, theo lộ trình thực hiện, trong tháng 8 các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Danh mục kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 119-KL/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành sớm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (lần 1) để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự do khác".  

- Ban hành: (i) Quy chế quản lý phát triển Cụm công nghiệp; (ii) Quy chế quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; (iii) Quyết định ủy quyền Sở Công Thương về việc cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp.

- Hoàn thành Báo cáo Kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 03 năm 2019 -2021 và dự toán năm 2019; Chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách thực hiện cả năm 2018 và dự kiến kế hoạch thu ngân sách năm 2019.

- Hoàn thành và phê duyệt phương án sắp xếp các Quỹ Tài chính ngoài ngân sách, đảm bảo các Quỹ hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo nhiệm vụ.

- Triển khai thực hiện đánh giá giữa kỳ 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ ngành Trung ương theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ, dự kiến giữa tháng 8/2018.

- Triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018, đặc biệt tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản qua kết nối của Japan Desk với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

- Tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân năm 2018; tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018; Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và sự kiện Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.

- Tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải thể thao thành tích cao năm 2018 theo kế hoạch.

Chi tiết xem trên file đính kèm./.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430476
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 1902
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6682
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46819
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ