Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 năm 2022

Tiếp tục thực hiện quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh đã điều chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sau hơn 4 tháng thực hiện đã đạt những kết quả ban đầu khá tích cực. Dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sự giao lưu, tiếp xúc, di chuyển giữa người dân sinh sống ở các địa phương trong tỉnh cộng với việc xét nghiệm sàng lọc cho học sinh các cấp nhập học từ ngày 14/2/2022 khiến số ca nhiễm tăng rất cao, nhưng vẫn trong khả năng quản lý, kiểm soát. Việc điều chỉnh biện pháp phòng dịch đã tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi mạnh mẽ, hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tỉnh tiếp tục phân công các Tổ thuộc Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm an toàn phòng chống dịch tại các doanh nghiệp (trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công trình xây dựng, cảng biển, cảng cá) để hướng dẫn, thẩm định và duy trì kế hoạch phòng chống dịch của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tháng 02/2022 như sau.

- Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tháng 2 ước đạt 26.096 tỷ đồng, tăng 11,23% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 52.248 tỷ đồng, tăng 5,85% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt 2 tháng đầu năm ước tăng 5,86% so với cùng kỳ (NQ 9,82%).

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 2 ước đạt 778 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 1.573 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ (NQ 3,86%), ngư nghiệp tháng 2 ước đạt 941 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 1.922 tỷ đồng, tăng 3,26% so với cùng kỳ (NQ 3,25%); lâm nghiệp nghiệp tháng 2 ước đạt 4 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 1,03% so với cùng kỳ (NQ 1,03%); 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 ước đạt 4.516 tỷ đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ, lũy kế 02 tháng đầu năm ước khoảng 9.632,83 tỷ đồng, tăng 10,92% (NQ 11,05%).

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận ước đạt 1.436 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng ước đạt 3.002 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ (NQ 5,61%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng tháng 02 ước đạt 415 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng ước đạt 879 tỷ đồng, tăng 8,46% so với cùng kỳ (NQ 5,32%).

- Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 02 đạt 420 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng đạt 686 tỷ đồng, tăng 2,23% so cùng kỳ (NQ 34,06%). Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 256.815 lượt, tăng 42,19% so cùng kỳ; lũy kế 02 tháng ước đạt 480.674 lượt, tăng 2,71% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 17.129 lượt, tăng 28,12% so cùng kỳ; lũy kế 02 tháng ước đạt 26.405 lượt, tăng 28,12% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch lữ hành tháng 02 ước đạt 18,47 tỷ đồng, tăng 1,9%; lũy kế 02 tháng ước đạt 32 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu 02 tháng tăng 60,63% so với cùng kỳ, trong đó lượt lưu trú tăng 42,19%. Doanh thu du lịch tăng 52,03%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 54,66% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 02 ước đạt 477 triệu USD, tăng 53,43% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng đạt 973 triệu USD, tăng 30,07% so với cùng kỳ (NQ 8,42%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước đạt 589 triệu USD, tăng 5,25% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng đạt 1.313 triệu USD, tăng 32,04% so với cùng kỳ (NQ 11,43%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,85% so với tháng trước; tăng 2,74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 02 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước.

- Đầu tư vốn doanh nghiệp:

+ Đầu tư nước ngoài: Trong tháng 02/2022, đăng ký mới có 02 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký 1,85 triệu USD; 02 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn đăng ký tăng thêm 35,09 triệu USD. Luỹ kế 02 tháng đầu năm, cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 07 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 48,11 triệu USD. Đến cuối tháng 02/2022 trên địa bàn tỉnh có 434 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 29.617,5 triệu USD (Trong KCN 262 dự án với tổng vốn đầu tư 11.960 triệu USD; ngoài KCN 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.657,5 triệu USD).

+ Đầu tư trong nước: Trong tháng 02/2022, trên địa bàn tỉnh có 02 dự án đầu tư trong nước cấp mới với tổng vốn đăng ký là 600 tỷ đồng; 01 dự án đầu tư điều chỉnh giảm vốn 942 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm, cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 05 dự án; với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3.017,5 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 661 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 337.146,7 tỷ đồng (Trong KCN có 250 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 147.083,6 tỷ đồng và bên ngoài KCN có 411 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 190.063,1 tỷ đồng).

Trong tháng 02/2022, các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông đều triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2969098
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 100
Hôm qua: 3051
Tuần này: 6805
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9356
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư