Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ MỚI

Ngày 24/02/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg, thay thế cho Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016.

          Theo đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồ 154 chỉ tiêu; cấp huyện gồm 51 chỉ tiêu và cấp xã gồm 26 chỉ tiêu.

          Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quy định nội dung của mỗi chỉ tiêu; trong đó nội dung mỗi chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp; nội dung mỗi chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố và nguồn số liệu.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2023.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3529890
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 592
Hôm qua: 5641
Tuần này: 13670
Tuần trước: 37314
Tháng này: 101932
Tháng trước: 94038

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư