Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 năm 2019

 

Tháng 02 là thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm bình ổn giá cả thị trường, phục vụ vui chơi giải trí, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 620-KL/TU ngày 11/12/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI. Khái quát một số điểm nổi bật trong kinh tế, xã hội tháng 2/2019 như sau:

- Trong 02 tháng các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,6% (NQ 9,11%); nông nghiệp tăng 4,49% (NQ 3,81%), ngư nghiệp tăng 4,62% (NQ 4,21%); lâm nghiệp tăng 1,21% (NQ 1,19%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,94% (NQ 3%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 15% (NQ 15%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng 11,43% (NQ 12,10%); kim ngạch nhập khẩu tăng 2,24% (NQ 11,5%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,01% (NQ 13,95%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2019 trên địa bàn tỉnh tăng 1,13% so với tháng trước và tăng 1,2% so với tháng cùng kỳ.

- Trong dịp tết Kỷ Hợi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón hơn 805 nghìn lượt khách, tăng 27,8% so với dịp tết Mậu Tuất, trong đó TP.Vũng Tàu chiếm số lượng lớn nhất với hơn 428 nghìn lượt, tăng 53% so với cùng kỳ tết Mậu Tuất 2018.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 02 tháng ước bằng 97,57% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí bằng 91,94% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu bằng 92,06% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa tăng 5,25% so cùng kỳ (NQ 12,43%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng bằng 93% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn 02 tháng ước tăng 9,86% so cùng kỳ (NQ 6,15%), trong đó: chi đầu tư phát triển tăng 14.78% so cùng kỳ; chi thường xuyên tăng 5,35% so cùng kỳ.

- Đầu tư nguồn vốn ngân sách: Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019 tổng vốn đầu tư là 5.175 tỷ đồng; trong đó: thanh toán hoàn thành cho 78 dự án, tiếp tục triển khai 129 dự án chuyển tiếp, bố trí khởi công xây dựng mới 48 dự án và bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng 26 dự án và 109 dự án chuẩn bị đầu tư. Tình hình giải ngân trong tháng 2/2019 đạt 756 tỷ đồng (đạt 14,6% so kế hoạch). Tháng 02 chưa có dự án khởi công mới; các dự án bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng đang triển khai các thủ tục để triển khai công tác đền bù, các dự án chuyển tiếp triển khai theo tiến độ kế hoạch vốn.

- Đã tổ chức Họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hiệp hội nước ngoài, tại hội nghị tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án nước ngoài và 05 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 162 triệu USD và 1.728 tỷ đồng.

- Trong 02 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 147 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 89,6% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 1.285 tỷ đồng, bằng 54,4% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 21 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 08 doanh nghiệp với số vốn tăng 328,275 tỷ đồng, tăng 113,8% so cùng kỳ; Đăng ký 35 doanh nghiệp giải thể và 57 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Đã tập trung triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm cho nhân dân đón Tết Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, an toàn, như:  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm ; trợ cấp cho các đối tượng chính sách, thăm và chuyển quà tết của Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh đến các đối tượng chính sách...; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trực tết, người có công cách mạng, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ….; tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, trang trí đường hoa nghệ thuật và Hội Hoa xuân Kỷ Hợi 2019; các chương trình ca múa nhạc, nghệ thuật quần chúng đều được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng với các chương trình tiết mục trẻ trung, sôi động và nghi thức Countdown (đếm ngược) chào năm mới Kỷ Hợi 2019; tổ chức bắn pháo hoa tại 07 điểm  trên địa bàn tỉnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi được người dân hưởng ứng nồng nhiệt;…

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2019 phải thực hiện như sau:

- Hoàn chỉnh và ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp, quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp; triển khai thực hiện Chương trình phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 để chỉ đạo trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của địa phương.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1.000 doanh nhân 2017-2018 trong Quý I/2019.

- Tổ chức Hội thảo sơ kết 01 năm thực hiện chủ trương tăng cường xã hội hóa đầu tư trên các lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Chỉ thị số 32/CT-UBND  ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh và đề ra các giải pháp để thúc đẩy hoạt động đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa giai đoạn 2019-2020.

- Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2015 – 2020 của Chính phủ. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh:  Sởi, Sốt xuất huyết, tay – chân – miệng; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức Hội nghị triển khai tuyển sinh đại học năm 2019; phối hợp với các trường ĐH, CĐ tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh; xây dựng phương án và kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các đề án phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

- Tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; tổ chức kiểm tra CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch 2019; rà soát việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

- Rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong năm 2018 để giải quyết trong năm 2019./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430526
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 1953
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6733
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46870
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ