Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 03/2019

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 với 12 nội dung sau:

            1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2019 đạt kết quả khả quan trong điều kiện thế giới và trong nước có nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2019 ước tăng 6,79%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12%; khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 4,5 triệu lượt người, tăng 7%. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,63% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt khá, tăng 13,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,8%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2%, đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong 3 năm qua. Xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng và tiếp tục xuất siêu. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 6,2%, số vốn đăng ký tăng 34,8%; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 78,1%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thể dục thể thao, dân tộc, thông tin truyền thông được quan tâm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm, còn khoảng 2%. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được chú trọng, triển khai hiệu quả, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những khó khăn, thách thức từ cả quốc tế và trong nước, tác động bất lợi đối với phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Kinh tế toàn cầu được dự báo hạ mức tăng trưởng, căng thẳng thương mại còn hiện hữu, tiến trình Brexit phức tạp, giá cả hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp, thương mại toàn cầu có dấu hiệu sụt giảm rõ nét... Trong nước, ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với dịch bệnh, thời tiết bất lợi, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi và nắng nóng, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng chậm lại. Lạm phát đang chịu áp lực lớn; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; môi trường kinh doanh còn nhiều rào cản; doanh nghiệp còn chịu nhiều chi phí không chính thức; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. Một số quy định pháp luật chưa sát thực tế, khó thực hiện, vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản. Một số cán bộ, công chức làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, công việc còn chậm trễ, trì trệ; nhiều bộ, cơ quan chưa thực hiện quyết liệt, chưa có giải pháp cụ thể triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; công tác phối hợp xử lý công việc giữa một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị còn yếu. Chưa có biện pháp mạnh mẽ ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tai nạn giao thông, cháy nổ, thông tin giả và một số vụ việc nổi cộm trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục gây bức xúc trong nhân dân.

          Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019, tập trung vào: (1) Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; (2) Tăng cường tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu; (3) Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án lớn để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc; (4) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, logistics, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng; (5) Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; (6) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là một số văn bản quy định pháp luật đang gây vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển.

- Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, NSNN, cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Đánh giá cụ thể các chính sách thuế, xem xét khả năng mở rộng cơ sở thuế phù hợp với yêu cầu thực tế; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách thuế, tạo đồng thuận; tích cực triển khai hóa đơn điện tử; quản lý, chống thất thu thuế, nhất là trong khu vực kinh tế phi chính thức. Khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện, trình các dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP , Nghị định về xử lý tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT; Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019 để các bộ, ngành, địa phương có giải pháp điều hành phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện Đề án Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030; dự thảo Nghị định hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chậm trễ của các dự án đầu tư công, đề xuất biện pháp xử lý. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

          - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh cơ cấu lại nội ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và ứng dụng công nghệ cao; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ngăn chặn, không để phát sinh trên diện rộng; thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có giải pháp khôi phục chăn nuôi, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục vụ đời sống người dân.

          - Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, nhất là ở các thị trường lớn; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp quy mô lớn, đóng vai trò động lực tăng trưởng; tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án thua lỗ, yếu kém đi vào hoạt động; tuyên truyền, phổ biến cho các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp cơ hội, thách thức của Hiệp định CPTPP.

          - Bộ Giao thông vận tải rà soát lại công việc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông quan trọng để sớm đưa vào sử dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc thu phí không dừng.

          2. Về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

          3. Về Báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

          Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội theo quy định; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

          4. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo này và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

5. Về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng

Yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác; trong đó tập trung thực hiện, xử lý một số nội dung sau:

- Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ

- Tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết

- Những vướng mắc đối với sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp

- Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử

6. Về việc lựa chọn phương án hoàn thiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An

- Giao UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện về việc đã đầu tư Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An và việc quyết định lựa chọn phương án hoàn thiện Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Long An theo hình thức cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng.

- Giao Chủ tịch UBND tỉnh Long An phê duyệt, chịu trách nhiệm về việc phê duyệt và thực hiện Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản là kết cấu hạ tầng y tế đối với công trình Bệnh viện Sản Nhi Long An. Tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án. Trong quá trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch (bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư và xác định giá khởi điểm); bảo đảm quyền lợi của nhân dân trong khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các đối tượng bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí hợp lý và thuận tiện nhất như mục tiêu của Dự án; bảo toàn vốn, tài sản, quyền sở hữu của nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhân viên y tế tự nguyện chuyển từ khoa Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện mới.

- Giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn tỉnh Long An trong quá trình phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ xây dựng văn bản quy định pháp luật về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực y tế.

- Giao các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hướng dẫn tỉnh Long An và xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình phê duyệt, thực hiện Đề án.

7. Về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, khắc phục những vướng mắc, bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật. Giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định này, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2019.

8. Về việc thuê đất có mặt nước ven biển của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan để cho thuê đất, đất có mặt nước ven biển đối với diện tích khu vực biển của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai, bảo đảm dự án khi thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

9. Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Giao bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định.

10. Về Thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc và dầu tái sinh

Chính phủ thống nhất: Than cốc, dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo Luật thuế bảo vệ môi trường; số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với than cốc, dầu tái sinh (nếu có) kể từ thời điểm Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá toàn diện và kiến nghị cụ thể việc bổ sung các hàng hóa khi sử dụng, thải bỏ gây ô nhiễm môi trường vào đối tượng chịu thuế khi sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Bảo vệ môi trường, trong đó có việc xem xét, nghiên cứu đối với than cốc và dầu tái sinh.

11. Về các Báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; công tác cải cách hành chính quý I năm 2019.

Chính phủ giao các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các Báo cáo: Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Tư pháp, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo, ban hành theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

12. Về dự án Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội dự án Luật này.

Chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 684329
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 413
Hôm qua: 1931
Tuần này: 2344
Tuần trước: 9991
Tháng này: 107935
Tháng trước: 58572

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ