Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2019

1. Những mặt đạt được của kinh tế xã hội trong tháng 4 của tỉnh

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,92%; nông nghiệp tăng 3,66%, ngư nghiệp tăng 4,22%; lâm nghiệp tăng 1,20%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 10,12%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng 11,81%; kim ngạch nhập khẩu tăng 8,71%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,82%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 15,48% với số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ 1.380 ngàn lượt; trong đó khách quốc tế lưu trú đạt 176,7 ngàn lượt.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04/2019 trên địa bàn tỉnh tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 1,97% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số giá bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,38% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 4 tháng ước khoảng 29.151 tỷ đồng, tăng 12,77% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí khoảng 8.920 tỷ đồng; thu thuế xuất, nhập khẩu 6.222 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa 14.008 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 6.979 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn 4 tháng ước khoảng 4.567 tỷ đồng, bằng 96,72% so cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển 2.176 tỷ đồng; chi thường xuyên 2.392 tỷ đồng.

- Trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh thu hút mới 04 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 29,7 triệu USD; lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 205,8 triệu USD  và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 382,9 triệu USD ; chấm dứt hoạt động trước thời hạn và giải thể doanh nghiệ cho 02 dự án  với tổng vốn đầu tư 10,1 triệu USD.

-  Đầu tư trong nước: Trong tháng 4 có 03 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 669 tỷ đồng; 01 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 60 tỷ đồng và 01 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 30 tỷ đồng; lũy kế  4 tháng năm 2019, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký 3.436 tỷ đồng  và 04 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 544,6 tỷ đồng  và 01 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 30 tỷ đồng ; đã chấm dứt hoạt động 02 dự án  và 01 chủ trương đầu tư.

- Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2019 có 238 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong đó: 230 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn tạm ngưng hoạt động theo qui định và 08 doanh nghiệp quay lại hoạt động trước thời hạn; Tính đến cuối tháng 4 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 15.408 doanh nghiệp trong nước còn đăng ký hoạt động, trong đó số doanh nghiệp thực tế hoạt động là 9.810 doanh nghiệp, chiếm khoảng 63% số doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động.

- Đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Côn Đảo tại huyện Côn Đảo và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III.

- Trong tháng 4, các hoạt động văn hóa và thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

- Các lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai tốt công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp.

2. UBND tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 5 năm 2019

- Dự thảo các báo cáo, tài liệu về phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 để làm việc với các Đoàn công tác của Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các tài liệu, báo cáo và kiến nghị về liên kết phát triển Vùng để tham gia Hội nghị về liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

- Tiếp tục công tác thu hoạch diện tích còn lại của vụ Đông Xuân 2018 - 2019, thực hiện xuống giống vụ Hè Thu 2019; thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng và tăng cường công tác quản lý nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt, tưới hỗ trợ cho sản xuất vụ Hè Thu 2019; Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, heo tai xanh; đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi (hiện nay dịch đã xuất hiện tại tỉnh Đồng Nai) do đó thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; Giám sát chặt chẽ tình hình nhập và nuôi mới gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hành vi chặt phá, khai thác cây rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã và xây dựng trái phép trong lâm phần; Tăng cường kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những ngày cuối mùa khô.

- Ban hành Kế hoạch hành động Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động; Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019. Ban hành Điều lệ, theo dõi công tác tổ chức các giải thể thao tỉnh: Hội thao Người khuyết tật; Giải cờ tướng trẻ; Hội thao Đồng bào Dân tộc thiểu số. Hướng dẫn, triển khai kế hoạch huấn luyện đào tạo; kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019,…

- An sinh xã hội: Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chắc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự ngày 30/4 và 1/5 trên địa bàn Tỉnh.

- Tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; tổ chức kiểm tra CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch 2019; rà soát việc giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1430477
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 1903
Hôm qua: 2620
Tuần này: 6683
Tuần trước: 12582
Tháng này: 46820
Tháng trước: 69841

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ