Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016

Một số nét nổi bật về lĩnh vực kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2016: tình hình kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,35% (NQ 7,5%), nông nghiệp tăng 3,79% (NQ 3,65%) trong đó: trồng trọt tăng 3,19% (NQ 3%), chăn nuôi tăng 4,58% (NQ 4,5%); lâm nghiệp tăng 1,21% (NQ 1,15%), ngư nghiệp tăng 4,39% (NQ 4,25%) trong đó: khai thác tăng 4,32% (NQ 4,17%), nuôi trồng tăng 5,15% (NQ 5,12%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,45% (NQ 10,27%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,64% (NQ 4,54%), tổng lượt khách lưu trú ước khoảng 1,9 triệu lượt; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 23,06% (NQ 9,58%); trong đó riêng dịch vụ cảng tăng 19,45% (NQ 7,69%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 5,01%  (NQ 8,45%); kim ngạch nhập khẩu tăng 8,61% (NQ 10,1%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 08/2016 trên địa bàn tỉnh tăng 1,52% so với tháng 12/2015 và tăng 1,44% so với cùng kỳ. Các hoạt động: giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục – thể thao; chính sách an sinh xã hội đều được quan tâm và triển khai, thực hiện đúng kế hoạch; các công tác cải cách hành chính, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được duy trì; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định khác tương đối ổn định.

rsz_pci.jpg

(Ảnh: Sưu tầm)

Tình hình hụt thu ngân sách đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn lũy kế 8 tháng đạt 49,1% dự toán, bằng 74,12% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu bằng 63,6% so cùng kỳ (nguyên nhân do giá dầu giảm sâu (bình quân 08 tháng đầu năm 2016 là 42,08 USD/thùng), thấp hơn rất nhiều so với giá dầu thời điểm xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 (60 USD/thùng); thu thuế xuất, nhập khẩu bằng 87% so cùng kỳ (nguyên nhân do số thu thuế xuất khẩu dầu thô chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu thuế XNK, tuy nhiên do giá dầu thô 8 tháng đầu năm giảm sâu (bình quân 08 tháng đầu năm 2016 là 42,08 USD/thùng) nên số thu XNK đạt thấp); thu nội địa bằng 82,4% so cùng kỳ (NQ 7,55%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng bằng 88,6% so cùng kỳ. Trong tình hình kinh tế khó khăn, ngân sách tỉnh hụt thu, UBND tỉnh đã có những giải pháp như: (i) tìm kiếm, khai thác các nguồn thu mới, các nguồn thu có khả năng tăng thêm so với năm trước: phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, huy động vốn theo dự án cơ chế phát triển hạ tầng đô thị – CIFF, huy động vốn vay chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ; (ii) giảm áp lực chi ngân sách: tổ chức rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và xây dựng phương án chuyển đổi loại hình hoạt động sang loại hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đang xem xét thông qua...; (iii) tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động chi, bảo đảm tiết kiệm; điều hành ngân sách theo nguyên tắc tăng thu thì tăng chi, giảm thu thì giảm chi.

Trong báo cáo cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9 năm 2016 cần phải thực hiện: các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh và của từng ngành, địa phương để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp thuộc trách nhiệm của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát, thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai...; đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách; hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã và xây dựng trái phép trên đất rừng nhận khoán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trồng rừng năm 2016…

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm.

Phòng Tổng hợp


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
  Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
 • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
  Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
 • 07/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh 6...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ...
 • 13/2018/NQ-HĐND (13/07/2018)
  Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 308325

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ