Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm 2016: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ

Theo số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 10 tháng đầu năm 2016 kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ  và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua như: Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt tăng 7,54% (NQ 7,5%); Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,67% (NQ 10,27%); Dịch vụ cảng tăng 21,67%; doanh htu dịch vụ lưu trú tăng 11,95% (NQ 4,54%); Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 7,55%; Kim ngạch nhập khẩu tăng 9,33%; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,7%.

 

ktxh.JPG

(Ảnh: Sưu tầm)

 

Tổng vốn đầu tư thực hiện 10 tháng ước khoảng 30.343 tỷ đồng, đạt 75,69% kế hoạch, tăng 2,02% so với cùng kỳ (NQ 1,67%) trong đó: Vốn ngân sách địa phương 3.359 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch, bằng 80,69% so với cùng kỳ; vốn doanh nghiệp trong nước 7.800 tỷ đồng, đạt 86,67% kế hoạch, tăng 7,59% so cùng kỳ; vốn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư 19.184 tỷ đồng, đạt 79,38% kế hoạch tăng 4,66% so cùng kỳ.

Đầu tư nước ngoài: Đã cấp giấy chứng nhận cho 14 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng kỳ 215 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 12 dự án, tăng thêm 199 triệu USD; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 08 dự án có tổng vốn đăng kỳ 145,1 triệu USD. Tính đến tháng 10/2016, trên địa bàn tỉnh có 301 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 27 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài 10 tháng khoảng 980 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện lũy kế đến tháng 10/2016 là 11.880 triệu USD, đạt 43,9% tổng vốn đăng ký.

Đầu tư trong nước: Đã cấp giấy chứng nhận cho 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.583 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 06 dự án với tổng vốn đăng ký 1.107 tỷ đồng. Tính đến nay, có 447 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng kỳ khoảng 245 ngàn tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước 10 tháng khoảng 7.800 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện lũy kế đến tháng 10/2016 là 109 ngàn tỷ đồng, đạt 44,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Phát triển doanh nghiệp: Đã cấp giấy chứng nhận đăng kỳ doanh nghiệp cho 1.069 DN thành lập mới, tăng 17,34% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 7.058 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ./.

Theo baria-vungtau.gov.vn


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
  Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
 • 15/2017/QĐ-UBND ngày (21/08/2018)
  Quyết định ban hành quy định chế độ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với...
 • 07/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng - an ninh 6...
 • 23/2018/NQ-HĐND (20/07/2018)
  Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ...
 • 13/2018/NQ-HĐND (13/07/2018)
  Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 308333

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ