Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BKHĐT NGÀY 30/07/2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH BỘ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÁT TRIỂN GIỚI CỦA QUỐC GIA

Ngày 30/7/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

          Thông tư này quy định cụ thể danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia với 78 chỉ tiêu nhằm phản ánh đặc điểm, tính chất quan trọng, mối liên hệ chủ yếu về phát triển giới ở Việt Nam; là cơ sở giám sát, đánh giá tình hình phát triển giới, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội; đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê giới của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1108219
Số người đang truy cập: 58
Hôm nay: 2265
Hôm qua: 2261
Tuần này: 8509
Tuần trước: 13044
Tháng này: 10400
Tháng trước: 62738

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ