Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Giá trị giải ngân vốn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý đến ngày 30/10/2017 là 2.549,741 tỷ đồng, đạt 55,19% tổng kế hoạch vốn 2017, trong đó vốn ngân sách tỉnh 2.502,028 tỷ đồng, đạt 59,34% kế hoạch; vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình mục tiêu giải ngân 38,726 tỷ đồng, đạt 89,11%; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 2,453 tỷ đồng, đạt 0,98% (nguyên nhân: giải ngân thấp do dự án Đường Liên cảng Cái Mép - Thị Vải đang được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán); vốn ODA giải ngân 6,534 tỷ đồng, đạt 5,92% kế hoạch (nguyên nhân: giải ngân chậm do đang đặt hàng nhập thiết bị về Việt Nam).

Với thực trạng trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện các những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP như sau:

- Triển khai rà soát, đánh giá độc lập về thực trạng hệ thống pháp luật về đầu tư công (Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành), trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp khắc phục, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Chỉ đạo chủ đầu tư:

+ Khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2017;

+ Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các bộ, cơ quan và địa phương nếu đến hết tháng 8 năm 2017 đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, khẩn trương có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp trên cơ sở đảm bảo cân đối và bội chi ngân sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

- Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm: rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống đảm bảo đúng với quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát lại thông tin các dự án trên Hệ thống, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiên quyết loại bỏ khỏi Hệ thống những dự án không cập nhật đúng thủ tục theo quy định hiện hành.

Nội dung Nghị quyết 70/NQ-CP 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 413175
Số người đang truy cập: 9
Hôm nay: 367
Hôm qua: 645
Tuần này: 2995
Tuần trước: 24312
Tháng này: 33628
Tháng trước: 19203

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ