Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ NĂM 2021 VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 31/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửa Long về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2016 – 2020 Vùng Đông Nam Bộ đã có nhiều đóng góp trong tăng trưởng kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tầu kinh tế, cực tăng trưởng của cả nước, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung cả nước. Dự kiến tăng trưởng đạt 6,13%/năm, thấp hơn giai đoạn 2011 – 2015 là 7,05%/năm; tỷ trọng đóng góp GDP đến năm 2020 của vùng chiếm 33%, giảm tỷ trọng đóng góp 4 điểm phần trăm so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 141,2 triệu đồng/người, gấp 1,24 lần năm 2016, cao hơn 2 lần mức bình quân chung cả nước; thu ngân sách nhà nước chiếm 40,38% tổng thu cả nước (gấp 1,35 lần giai đoạn 2011 - 2015), trong đó thu nội địa chiếm 35,1% cả nước; là vùng thu hút nhiều vốn FDI nhất so với cả nước, chiếm 46,2% số dự án và 38,2% tổng vốn đầu tư.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương định vị lại mình xem đang ở đâu và trong bối cảnh, hoàn cảnh đó, sắp tới các địa phương phải làm gì để phát triển nhanh nhất, bền vững nhất; nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; quan tâm giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, Vùng Đông Nam Bộ phải trở thành cực tăng trưởng lớn nhất cả nước hướng đến xây dựng thành trung tâm tài chính quốc tế, khắc phục hai vấn đề lớn là ùn tắc giao thông và ngập úng đô thị; phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 8 - 8,5%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 1,2 lần so với thực hiện giai đoạn 2016 – 2020. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tập trung đầu tư về hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh nguồn nước, khắc phục hậu quả của hạn mặn, sạt lở, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu; phấn đấu trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn trung bình cả nước, sinh kế của người dân được đảm bảo; tỷ trọng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ cao; Mạng lưới kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, hạ tầng thủy lợi phù hợp với mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động đa dạng và sử dụng nguồn lực có hiệu quả để xây dựng vùng phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; phấn đấu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2025 bình quân đạt từ 8 - 8,5%.

Qua Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu cũng ghi nhận các kiến nghị, các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác triển khai kế hoạch, xây dựng kế hoạch trong thời gian tới và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ tiếp tục phối hợp với các địa phương để cùng nhau tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp xây dựng và triển khai kế hoạch../.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 68/2020/NĐ-CP (24/06/2020)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP...
 • 64/2020/QH14 (18/06/2020)
  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 61/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Đầu tư
 • 59/2020/QH14 (17/06/2020)
  Luật Doanh nghiệp
 • 52/2020/NĐ-CP (27/04/2020)
  Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Gofl

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1258951
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 1723
Hôm qua: 1857
Tuần này: 3580
Tuần trước: 11889
Tháng này: 51221
Tháng trước: 55850

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ