Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Báo cáo Kinh tế xã hội Quốc phòng An ninh tháng 4 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế so với cùng kỳ năm 2017 và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,31% (NQ 8,56%); nông nghiệp tăng 3,49% (NQ 3,58%), ngư nghiệp tăng 4.07% (NQ 4,38%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,28%  (NQ 10,96%), doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4,61% (NQ 5,29%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 12,70% (NQ 10,96%), số lượt khách lưu trú 1,16 triệu lượt tăng 11,88%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng 17,58% (NQ 12%); kim ngạch nhập khẩu tăng 6,95% (NQ 11%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018 tăng 0,8% so với tháng 12/2017 và tăng 3,38% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách khoảng 26.256 tỷ đồng, đạt 40,89% so với dự toán năm 2018 và tăng 18,39% so với cùng kỳ, trong đó: thu dầu thô ước khoảng 9.982 tỷ đồng, đạt 49,96% dự toán (9.982 tỷ/19.980 tỷ), tăng 29,10% so với cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu khoảng 6.050 tỷ đồng, đạt 40,60% dự toán (6.050 tỷ/14.900 tỷ), tăng 17,75% so với cùng kỳ; thu nội địa khoảng 10.224 tỷ đồng, đạt 34,85% dự toán (10.224 tỷ/29.337,6 tỷ), tăng 9,84% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 4.378 tỷ đồng, đạt 24,78% dự toán, tăng 10,06% so cùng kỳ (NQ 7,6%), trong đó: chi đầu tư phát triển 2.151 tỷ đồng, đạt 25,07% dự tóan, tăng 12,04% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 2.212 tỷ đồng, đạt 27,02% dự toán, tăng 7,48% so với cùng kỳ.

- Trong 04 tháng đã đăng ký đầu tư 15 dự án đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn 03 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 206,1 triệu USD (vốn đăng ký mới: 178,1 triệu USD, vốn tăng thêm: 28 triệu USD); đăng ký 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 3.655 tỷ đồng.

- Các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 5 năm 2018 như sau:

- Triển khai thực hiện Đề án "Kiểm soát an toàn thực phẩm tại 88 chợ và xây dựng hai điểm kiểm nghiệm nhanh cố định tại 02 chợ: Chợ Long Điền và Chợ Ngãi Giao" năm 2018 và Đề án Nhân rộng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo "Chuỗi thực phẩm an toàn" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hoàn thành và phê duyệt Đề án và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các vùng nông nghiệp sản xuất theo hình thức hữu cơ (organic) trong lĩnh vực trồng trọt.

- Rà soát các chương trình, đề án và đề xuất giải pháp để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

- Ban hành hướng dẫn về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trong đó có dự án xã hội hóa; danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hoàn chỉnh Quy trình rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân giai đoạn 2017 - 2018, làm cơ sở tiếp tục triển khai giai đoạn 2019 – 2020.

- Tổ chức thi học kỳ II năm học 2017-2018; tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS và tổng kết năm học 2017-2018.

- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2018.

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong 06 tháng cuối năm 2018.

 

Báo cáo 91/BC-UBND ngày 14/5/2018


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 429903
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 95
Hôm qua: 766
Tuần này: 2582
Tuần trước: 5158
Tháng này: 12508
Tháng trước: 39785

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ