Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

GRDP trừ dầu thô khí đốt/người giai đoạn 2010-2020

 

GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2010-2020 tăng bình quân tăng 7,57%/năm khi tính theo USD. Riêng GRDP trừ dầu thô và khí đốt bình quân năm 2020 đạt 6.766 USD/người, tăng hơn 2 lần so với năm 2010. Chỉ số phát triển của năm 2011 cao nhất (tăng 21,47%), năm 2020 thấp nhất (tăng 1,64%).

 

Nguồn số liệu Thống kê

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 01/2021/QĐ-TTg (05/01/2021)
  Quyết định ban hành danh mục nhập khẩu, xuất khẩu Việt Nam
 • 01/2021/NĐ-CP (04/01/2021)
  Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 • 14/2020/TT-BKHĐT (31/12/2020)
  thông tư hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...
 • 12/2020/TT-BKHĐT (28/12/2020)
  Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...
 • 150/2020/NĐ-CP (25/12/2020)
  Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1494235
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 72
Hôm qua: 1830
Tuần này: 11700
Tuần trước: 13860
Tháng này: 47658
Tháng trước: 67660

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ