Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết thường kỳ tháng 11 năm 2018 số 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 với 14 nội dung chính, như sau: 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018; tình hình...
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp...
Chính phủ ban hành Nghị quyết thường kỳ tháng 10 năm 2018 số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 với 11 nội dung chính, như sau: 1. Về Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các Pháp lệnh có quy định liên quan...
Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm,...
Ngày 06/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018. Chính phủ đã ra Quyết nghị 24 nội dung: 1. Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa...
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp không...
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp 8...
Ngày 09/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018. Chính phủ đã ra Quyết nghị các nội dung sau: ...
Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định bổ...
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng...
1. Hầu hết c ác chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt và vượt mức bình quân cả năm tại Nghị quyết HĐND tỉnh . Các lĩnh vực kinh tế trọng tâm của tỉnh đều có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Các...
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế so với cùng kỳ năm 2017 và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,54% (NQ 8,56%); nông...
Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, với một số nội dung sau: 1. Chính phủ khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP...
Ngày 07/06/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2018. Chính phủ đã thống nhất đánh giá tình hình trong tháng 5/2018 kinh tế - xã hội tiếp tục...
Nghị quyết 54/NQ-Cp ngày 10/5/18
Hiển thị 16 - 30 of 52 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 376477
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 372
Hôm qua: 658
Tuần này: 1030
Tuần trước: 3609
Tháng này: 14193
Tháng trước: 12885

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ