Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo đơn vị
 
1 Lê Ngọc Linh Giám đốc
Điện thoại: (0254) 3.859098 - 0906.672.667
Email: linhln@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 

2 Nguyễn Tấn Cường Phó Giám đốc
Điện thoại: (0254) 3.526.873 - 0909779919
Email: cuongnt@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
3 Trần Thụy Cẩm Lệ Phó Giám đốc 
Điện thoại: (0254) 3.526492  - 0979660057
Email: lettc@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
 
Trần Thụy Cẩm Lệ

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 22/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 16/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm...
 • 17/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng...
 • 18/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
 • 19/2022/NQ-HĐND (10/12/2022)
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3372160
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 328
Hôm qua: 2370
Tuần này: 2698
Tuần trước: 22241
Tháng này: 17205
Tháng trước: 80827

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư