Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ được giao

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5 2016 của Chính Phủ và chỉ thị số 26/CT-TTg 06/6/2017về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh BR-VT trong năm 2017

BC 14/BC-UBND ngày 9/2/18


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 11/2019/TT-BKHĐT (16/12/2019)
  thông tư quy định chi tiết cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ...
 • 10/2019/TT-BKHĐT (30/07/2019)
  thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia
 • 09/2019/TT-BKHĐT (29/07/2019)
  thông tư sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các thông tư...
 • 05/2019/TT-BKHĐT (29/03/2019)
  Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp...
 • 06/2019/TT-BKHĐT (29/03/2019)
  hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên và hỗ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 819156
Số người đang truy cập: 1
Hôm nay: 111
Hôm qua: 1988
Tuần này: 2099
Tuần trước: 10529
Tháng này: 24526
Tháng trước: 44951

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ