Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ được giao

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5 2016 của Chính Phủ và chỉ thị số 26/CT-TTg 06/6/2017về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh BR-VT trong năm 2017

BC 14/BC-UBND ngày 9/2/18


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 21/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về hoạt động táng trong khuôn...
 • 22/2022/QĐ-UBND (19/10/2022)
  Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất...
 • 20/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 20/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 21/2022/TT-BKHĐT (30/09/2022)
  THÔNG TƯ 21/2022/TT-BKHĐT NGÀY 30/09/2022 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU...
 • 14/2022/QĐ-UBND (19/09/2022)
  Quyết định quy định thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3194616
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 153
Hôm qua: 2107
Tuần này: 14196
Tuần trước: 46392
Tháng này: 30666
Tháng trước: 99650

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư