Nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ được giao

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5 2016 của Chính Phủ và chỉ thị số 26/CT-TTg 06/6/2017về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của tỉnh BR-VT trong năm 2017

BC 14/BC-UBND ngày 9/2/18


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 36/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
 • 37/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
 • 43/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...
 • 47/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao...
 • 33/NQ-HĐND (14/12/2018)
  Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 446038
Số người đang truy cập: 4
Hôm nay: 553
Hôm qua: 816
Tuần này: 2135
Tuần trước: 4565
Tháng này: 10936
Tháng trước: 19997

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Công báo chính phủ