Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Ngày 08/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Chính phủ ra Quyết nghị các nội dung sau: I. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3...
Ngày 16/3/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022. Chính phủ đã quyết nghị các nội dung sau: Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung...
Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Chính phủ thì trong những năm...
Ngày 12 tháng 4 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số...
Triển khai Luật Đầu tư 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 17437/UBND-VP ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện thủ tục chấp thuận...
Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 23/2022/NĐ-CP  về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn...
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: - Công văn số 48/UBND-VP ngày 06/01/2022 về việc thực hiện Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có...
Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật...
Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết một số điều,...
Ngày 28/01/2022 Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2022 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2022 và ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022. Theo đánh giá...
Hiển thị 1 - 15 of 59 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 08/2022/TT-BKHĐT (31/05/2022)
  hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà...
 • 31/2022/NĐ-CP (20/05/2022)
  hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh...
 • 06/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8...
 • 05/2022/TT-BKHĐT (10/05/2022)
  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...
 • 08/2022/QĐ-UBND (21/04/2022)
  Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2661583
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 3017
Hôm qua: 3547
Tuần này: 0
Tuần trước: 21216
Tháng này: 77677
Tháng trước: 107052

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư