Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 12/7/2021 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Chương trình hành động số 09-CT/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Chương trình hành động, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, gồm:

1. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn  nhân lực chất lượng cao.

3. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

4. Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm, khát vọng phát triển; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

5. Phát huy mạnh mẽ dân chủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

7. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá chiến lược của Trung ương gắn với các khâu đột phá của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 77/2021/TT-BTC (17/09/2021)
  THÔNG TƯ 77/2021/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN NỘI...
 • 80/2021/ND-CP (26/08/2021)
  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ...
 • 67/2021/NĐ-CP (15/07/2021)
  Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị...
 • 22/2021/QĐ-TTg (02/07/2021)
  TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC...
 • 36/2021/TT_BTC (26/05/2021)
  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2174760
Số người đang truy cập: 7
Hôm nay: 4020
Hôm qua: 7208
Tuần này: 17773
Tuần trước: 27220
Tháng này: 4020
Tháng trước: 113363

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư