Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

           Sáng nay (29/10/2021), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến và trực tiếp triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các chuyên gia ngành, lĩnh vực.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có sự tham gia của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày chủ yếu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: "Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu"; với 04 mục tiêu cụ thể như sau:

- Thứ nhất, Giảm cường độ phát thải nhà kính trên GDP: phấn đấu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014. Đồng thời phấn đấu đến năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

- Thứ hai, Xanh hóa các ngành kinh tế: chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

- Thứ ba, Xanh hóa lối sống và thu đẩy tiêu dùng bền vững: xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới.

- Thứ tư, Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu: nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm và định hướng triển khai Chiến lược của ngành, địa phương mình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh; tổ chức xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh cũng như các nội dung quan trọng khác được giao thực hiện./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2968976
Số người đang truy cập: 6
Hôm nay: 3030
Hôm qua: 3654
Tuần này: 6684
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9235
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư